Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

E-learning na uczelniach wyższych a koronawirus

23 marca 2020

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu funkcjonowania uczelni wyższych w celu przeciwdziałania koronawirusowi i poleceniu wdrożenia nauczania w formie zdalnej, resort nauki zarekomendował możliwe działania w tym zakresie tj. m.in.:

 • Wykorzystanie istniejących na uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy oraz materiałów dydaktycznych
 • Wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje, wirtualne pokoje spotkań itp.) do zastąpienia zajęć odbywających się tradycyjnie w formie wykładu lub seminarium
 • Zaangażowanie istniejących na uczelniach struktur wsparcia w tworzeniu e-zasobów edukacyjnych do udzielania pomocy i konsultacji jednostkom, które nie mają dużego doświadczenia w tym zakresie
 • Analizę e-zasobów posiadanych przez uczelnie oraz udostępnianie w formule otwartej wybranych kursów on-line oraz e-materiałów, które mogą pokazać dobre praktyki w zakresie tworzenia zdalnych materiałów edukacyjnych
 • W przypadku udostępniania kursów oraz e-zasobów otwartych preferowane wskazywanie w prosty sposób licencji, które pozwolą na wykorzystanie przez innych materiałów z poszanowaniem zasad prawa autorskiego
 • Wykorzystanie platformy navoica.pl, której właścicielem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narzędzie to umożliwia tworzenie i zamieszczanie kursów online i materiałów dydaktycznych.

Powyższe rozwiązania są jedynie rekomendacjami, natomiast rektorzy szkół wyższych uzyskali znaczną swobodę w zakresie doboru narzędzi e-learningowych i administrowania systemem nauczania w nowej rzeczywistości.

W przypadku większych ośrodków akademickich widać wachlarz możliwości, jaki rektorzy i dziekani wydziałów oferują wykładowcom oraz uczelniom. Przykładem takiej uczelni jest m.in. Uniwersytet Warszawski, który oprócz funcjonujących już, wewnętrznych systemów nauczania on-line, wskazał również jako możliwość komunikacji takie programy i aplikacje jak Google Hangouts, Google Meet oraz YouTube Studio.

Również inne uczelnie stopniowo wdrażają pełne harmonogramy wykładów i ćwiczeń, które odbędą się zdalnie. Uniwersytet Łódzki utworzył nawet roboczy zespół, pod kierownictwem prorektora ds. kształcenia, który przygotował uproszczone procedury tworzenia kursów e-learningowych, jednak część wykładowców niemal od razu przeszła na kształcenie online. Na Uniwersytecie Gdańskim zajęcia odbywają się rownież za pośrednictwem usługi Microsoft Teams.

Resort Nauki zwrócił się do rektorów z prośbą o wsparcie również Kuratoriów Oświaty na swoim terenie w przygotowaniu kursów online na potrzeby kształcenia.

Uczelnie wyższe w Polsce działają szybko i sprawnie, aby zminimalizować negatywny wpływ stanu epidemii na nauczanie studentów. Podczas najbliższych tygodni dla studentów z pewnością ważny będzie łatwy dostęp do wiedzy, bez konieczności wychodzenia z domu. Takie ułatwienie oferuje na bieżąco aktualizowany program Lexoteka - zbiór podręczników online.

Lexoteka zawiera dedykowany pulpit studenta, w którym znajdziecie najnowsze tytuły takie jak m.in.

 • "Prawo administracyjne" prof. M. Zdyba
 • "Międzynarodowe prawo karne" prof. P.Hofmańskiego
 • "Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami" prof. W. Miemiec

  Pełna lista podręczników jest dostępna tutaj

 

E-learning na uczelniach wyższych a koronawirus
Hanna Kolenkiewicz

Product Manager LEX Akademia