Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty 2023

24 lutego 2023

W 2023 roku egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasisty przeprowadzane będą na podstawie zmienionych wymagań egzaminacyjnych. Zmiany dotyczą także przedmiotów objętych egzaminem, a także wyboru przedmiotów egzaminacyjnych przez uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzony zostanie w dwóch formułach:

- Formule 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum) oraz

- Formule 2023 (dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum).

Egzamin będzie przprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych podstawy programowej. Z uwagi na naukę zdalną wymagania te zostały obniżone o około 20-25% -  w zależności od przedmiotu. W tym roku szkolnym na maturze powraca także egzamin ustny.

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny, jaki jest czas trwania egzaminu w poszczególnych formułach, jaki powinien być skład zespołu nadzorujacego oraz jakie są terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego przez uczniów będących obywatelami Ukrainy, dowiesz się podczas nagrania ze szkolenia online pt.: "Zmiany w egzaminie maturalnym, egzaminie ósmoklasisty oraz przeprowadzaniu postępowania rekrutacyjnego", które przeprowadziła Pani Bogusława Wojtczak.

Egzamin ósmoklasisty

W roku szkolnym 2022/2023 egzamin ósmoklasisty został przeniesiony z kwietnia na maj.

Egzamin zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zrezygnowano całkowicie z wprowadzenia czwartego przedmiotu do wyboru (uczniowie będą zdawać tylko polski, matematykę i j. obcy nowożytny).

W roku szkolnym 2022/2023 uczeń z Ukrainy będzie przystępował do egzaminu ósmoklasisty z jednego z 6 języków obcych nowożytnych do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Nie musi być to język obcy, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Więcej na temat zmian w zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 znajdziesz w nagraniu z webinaru dostepnego w LEX Prawo Oświatowe.

Zmiany w przeprowadzaniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Od 10.12.2022 r. obowiązuje także nowe rozporządzenie MEiN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Podczas webinaru zostały także omówione zmiany w funkcjonowaniu komisji rekrutacyjnej, przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty oraz sposób ustalania punktacji dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

Więcej na ten temat również w komentarzu praktycznym pt.: Rekrutacja do szkół publicznych 2023/2024

Polecam!

Podział majątku wspólnego małżonków

Lidia Marciniak

Senior product manager LEX Prawo Oświatowe

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.