Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Elektroniczna oferta, czyli jaka?

09 lipca 2019

Kluczowym elementem elektronizacji zamówień publicznych jest składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pod rygorem ich nieważności, w postaci elektronicznej i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W praktyce pojawiły się wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia oferty w formie pisemnej, zeskanowania jej i przekazania zamawiającemu drogą elektroniczną. Wypowiadała się w tej kwestii Krajowa Izba Odwoławcza, opinię wydał także Urząd Zamówień Publicznych.

W celu rozwiania wątpliwości, zachęcam do zapoznania się z materiałami w LEX:

Problemem powiązanym z elektroniczną formą oferty jest składanie elektronicznego pełnomocnictwa, o czym pisałam w artykule "Pełnomocnictwo w elektronicznym przetargu".

Anna Stańczuk
redaktor naczelna działu Administracja Publiczna

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.