Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dziennik budowy i inne dokumenty budowlane już formie elektronicznej

03 października 2022

10 sierpnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo budowlane wprowadzająca proces inwestycyjno-budowlany w kolejny etap cyfryzacji. Nowe przepisy wprowadziły dawno oczekiwane narzędzia cyfrowe: dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB), cyfrową książkę obiektu budowlanego (system c-KOB) oraz elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (system eCRUB). Na czym polegają te zmiany i jak wpłyną na proces inwestycyjny?

Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB)

Obowiązujący od 1 sierpnia 2022 r. system e-CRUB zastąpił dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. System gromadzi dane z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie (PIIB i IARP). Organy, ale także inwestorzy będą mieli narzędzia na szybkie sprawdzenie kwalifikacji i uprawnień inżynierów, czy projektantów. Osoby zdające egzaminy na uprawnienia budowlane, będą mogły z nich szybciej korzystać, ponieważ decyzja o wpisie do rejestru będzie automatyczna.

Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej (eKOB)

Dzięki eKOB właściciel lub zarządca będzie mógł dokonywać wpisów dotyczących informacji o:

  • obiekcie budowlanym, jego właścicielach i zarządcach,
  • przeprowadzanych kontrolach, ekspertyzach i opiniach technicznych, oraz o robotach budowlanych dokonywanych już po oddaniu do użytkowania, katastrofach budowlanych,
  • wszelkich decyzjach, postanowieniach, zaświadczeniach i innych dokumentach wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących tego obiektu budowlanego,
  • system eKOB zostanie wdrożony z dniem 1 stycznia 2023 r., ale tradycyjna forma Książki Obiektu Budowlanego będzie jeszcze dostępna do końca 2026 r.

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)

Jednym z najważniejszych rozwiązań nowelizacji jest wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej, dzięki któremu inwestor otrzyma możliwość monitorowania dokonywanych w nim wpisów z dowolnego miejsca, bez konieczności obecności na budowie. Elektroniczny Dziennik Budowy, który zostanie wdrożony z dniem 27 stycznia 2023 r. umożliwi zatem:

  • występowanie z wnioskiem o wydanie dziennika budowy oraz jego składanie wraz z wnioskiem o pozwolenie na używanie,
  • dodawanie uczestników procesu oraz wyznaczanie czasu pracy z poziomu aplikacji,
  • możliwość wglądu do dokonywanych wpisów z dowolnego miejsca przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
  • możliwość korzystania z aplikacji w trybie offline,
  • z formy papierowej dziennika inwestorzy będą mogli korzystać do 2030 r., natomiast po tej dacie dostępna będzie wyłącznie wersja elektroniczna.

Rozbudowa portalu e-Budownictwo

Zgodnie z zapisami nowelizacji generowanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień dotyczących procesu budowlanego będzie możliwe poprzez portal e-Budownictwo, który jest stale rozbudowywany.

Zapoznaj się z praktycznymi materiałami dostępnymi w LEX Budownictwo, które pomogą przygotować się do najnowszych zmian w procesie inwestycyjnym związanych z wprowadzeniem platformy e-budownictwo, możliwości przedkładania projektu budowlanego w formie elektronicznej oraz systemów EDB, eCRUB oraz c-KOB. Dzięki nim dowiesz się m.in. jakie są luki w obowiązujących przepisach, ale także jakie są możliwości wykorzystania cyfryzacji procesu inwestycyjnego do przyspieszenia procedur administracyjnych.

Szkolenie online: Cyfryzacja w budownictwie – czy we wrześniu 2022 r. branżę budowlaną czeka „rewolucja”?

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.