Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

ESG, taksonomia, CSRD - co to znaczy dla przedsiębiorcy?

21 lutego 2023

ESG to zbiór przepisów i reguł odnoszących się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Na to zagadnienie składają się trzy obszary tematyczne takie jak: E- środowisko, S- kwestie społeczne i G-ład korporacyjny. Jaka jest przyszłość tego zagadnienia i co oznacza dla rynku?

ESG już teraz wpływa na działalność wielu podmiotów. Z jednej strony ESG zainteresowane są przedsiębiorstwa, na które akty prawne nałożą pewne obowiązki, z drugiej natomiast kancelarie prawne i firmy doradcze, które ESG będą tłumaczyć i wdrażać w tych przedsiębiorstwach. Katalog podmiotów zainteresowanych jest więc długi, niemal tak długi jak ilość aktów prawnych i obowiązków, które przed nimi. Faktem jest bowiem, że na horyzoncie widnieje już szereg nowych regulacji. Warto więc przejrzeć już te istniejące. Przegląd regulacji znajdziesz w komentarzu praktycznym ,,Mapa regulacji unijnych dotyczących ESG - z czym zmierzą się polscy przedsiębiorcy w ciągu najbliższych lat''.

Czy ESG to tylko ochrona środowiska?

Informacji na temat ESG już teraz możemy znaleźć naprawdę wiele. Można natomiast odnieść wrażenie, że aspekty środowiskowe wiodą prym wśród innych, reprezentowanych w akronimie. Wrażenie nie jest mylne z jednego powodu: obecnie kwestie środowiskowe są uregulowane najlepiej, m.in. za sprawą tzw. taksonomii środowiskowej, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. W przyszłości takie same regulacje wydane zostaną również dla części społecznej i ładu korporacyjnego. Podkreśli należy zatem, że w ESG nie ma części wiodącej - każdy element akronimu ma takie same znaczenie i doniosłość prawną.

Kto powinien zainteresować się ESG?

Obowiązek raportowania niefinansowego w kształcie regulowanym przez dyrektywę CSRD w przyszłości dotknie 3 grup podmiotów:

  • od 2024 roku przedsiębiorstw, które już teraz raportują niefinansowo (zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o rachunkowości)
  • od 2025 roku największych przedsiębiorstw spełniających wymogi dyrektywy
  • od 2026 roku małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie

Nie jest to jednak katalog jedynych podmiotów, których ESG dotyczy. Kwestia zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej i należytej staranności dotyczy bowiem również wszystkich tych podmiotów, które pozostają w relacjach gospodarczych z podmiotami zobowiązanymi. Już teraz weryfikacja partnerów biznesowych jest elementem startegii ESG największych graczy na rynku. Dodatkowo ESG to po prostu idea, którą promuję się nie tylko ze względu na obowiązki ale również ze względu na dobro całego społeczeństwa. Wynika z tego jedno - nie ma wyłącznej listy podmiotów, które będę działać w duchu ESG. Ta lista to tak naprawdę otwarty zbiór.

Co dalej z ESG?

Obecnie jesteśmy na początkowym etapie wprowadzania idei ESG w życie. Obok aktów prawnych opracowywanych jest coraz więcej standardów raportowania i tzw. dobrych praktyk. W praktyce przedsiębiorstwa są na różnym poziomie wprowadzania ESG w życie - niektórzy już raportują niefinansowo, niektórzy natomiast dopiero sprawdzają i weryfikują informację. Ważne jest to, aby na początkowym etapie zidentyfikować akty prawne oraz dokonać inwentaryzacji procesów i polityk funkcjonujących w organizacji. W przyszłości pewne jest już, że pojawi się więcej aktów prawnych, które trzeba będzie brać pod uwagę. Można wręcz powiedzieć, że pozostajemy wciąż w trendzie wzrostowym i należy się na to przygotować.

ESG to niewątpliwie zagadnienie, o którym usłyszymy jeszcze nie raz. Trudnym może być obecnie całościowe zidentyfikowanie tego, czym ESG jest i na co wpływa. Z pomocą przychodzą między innymi szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z jednym z nich: ,,ESG w przedsiębiorstwie - nowe regulacje i obowiązki''.

Podział majątku wspólnego małżonków

Patrycja Tiuryn

Product Manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.