Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

ETPC o żartach z sądu na sali sądowej i udogodnieniach dla niepełnosprawnych

21 czerwca 2022

Spośród wielu orzeczeń wydanych ostatnio przez Europejski Trybunał Praw Człowieka warto zwrócić szczególną uwagę na dwa rozstrzygnięcia. Pierwsze z nich dotyczyło ukarania pełnomocnika za zażartowanie z sądu na sali sądowej. Drugie - obowiązku gminy wdrażania udogodnień dla niepełnosprawnych.

Orzeczeniom tym poświęcamy uwagę w dwóch publikacjach, które właśnie pojawiły się w programie LEX Prawo Europejskie.

Czy i jak bardzo można żartować z sądu na sali sądowej?

W pierwszym z orzeczeń Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął sprawę dotyczącą zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka ukarania karą pieniężną za obrazę sądu adwokata, który zażartował z sądu na sali sądowej. Sędziemu krajowemu nie spodobało się humorystyczne porównanie go przez adwokata do profesora, który w czasie egzaminu oczekuje od swoich studentów podania nie tylko liczby, ale również danych osobowych wszystkich ofiar wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie.

Orzeczenie to może stanowić punkt wyjścia dla szerszych rozważań na temat prawa stron sporu sądowego do wolności wypowiedzi na sali sądowej.

Chcesz wiedzieć więcej? - Zobacz TUTAJ.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych a Konwencja

Z jaką intensywnością gmina musi wdrażać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych? Taki był główny sens rozważań Trybunału strasburskiego, które zakończyły się wydaniem 31 maja orzeczenia w sprawie islandzkiego obywatela poruszającego się na wózku inwalidzkim. Przed ETPC osoba ta skarżyła się, że gmina, gdzie mieszka, nie zadbała wystarczająco o odpowiednie dostosowanie starych budynków instytucji miejskich i kulturalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gmina z kolei broniła się, że remonty instytucji miejskich trwają od jakiegoś czasu i są prowadzone stopniowo, z uwzględnieniem zasobów finansowych oraz możliwości organizacyjnych. Zdaniem skarżącego działania te były jednak niewystarczające i stanowiły naruszenie zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność (art. 14 Konwencji o prawach człowieka) w związku z prawem do poszanowania życia prywatnego (art. 8 Konwencji).

Chcesz wiedzieć więcej? - Zobacz TUTAJ.

Warto podkreślić, że w programie LEX Prawo Europejskie omówienia orzeczeń ETPC, chociaż nie dotyczą często polskich stanów faktycznych i prawnych, zasadniczo omawiają znaczenie tych orzeczeń dla wykładni i stosowania polskiego prawa. Co więcej, zwykle są powiązane nie tylko z przepisami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale również z przepisami polskich ustaw lub aktów wykonawczych. Ułatwia to niewątpliwie korzystanie z nich przez prawnika, który zazwyczaj w toku swojej pracy wychodzi od konkretnego przepisu prawnego.

ETPC o żartach z sądu na sali sądowej i udogodnieniach dla niepełnosprawnych
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.