Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych w praktyce sędziego

17 czerwca 2019

Unifikacja prawa na poziomie Unii Europejskiej dotyczy też postępowania cywilnego. Sprawy o charakterze transgranicznym wymagają rozwiązania wieloaspektowych problemów, począwszy od kwestii jurysdykcji, przez stosowanie jednolitych procedur, doręczanie dokumentów, odezw zagranicznych, na wyborze prawa materialnego i egzekucji orzeczeń skończywszy. Stosowanie instytucji europejskiego postępowania cywilnego wiąże się nie tylko ze znajomością regulacji postępowań transgranicznych, ale wymaga szerszej znajomości i zastosowania prawa unijnego.

Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych w praktyce sędziego

Jak uważa Paweł Dzienis w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX, wydanie orzeczenia w europejskich postępowaniach transgranicznych będzie tylko wtedy prawidłowe, gdy cały zespół powołanych regulacji zostanie efektywnie wdrożony. Wtedy dopiero można mówić o realizacji zasady efektywnego wykonywania prawa unijnego przez państwa członkowskie, o której stanowi art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia jest też formularzowy charakter i terminy. Sprawiają one, że prawdziwa jest teza, że regulacje europejskie zawierają rozwiązania sprzyjające również szybkości postępowań transgranicznych.

Cały komentarz praktyczny już dostępny w programie LEX:

- Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych w praktyce sędziego.  

W komentarzu podkreślone zostały praktyczne zagadnienia związane ze stosowaniem europejskich postępowań w sprawach transgranicznych, takich jak: europejski nakaz zapłaty, europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, europejski tytuł egzekucyjny i wzmiankowany europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym. Kluczowe jest określenie przesłanek ich zastosowania, a w szczególności pojęcia sprawy o charakterze transgranicznym oraz reguł rządzących ich przebiegiem. Celem opracowania nie jest całościowa analiza poszczególnych postępowań transgranicznych, lecz zwrócenie uwagi na wspólne problemy praktyczne występujące w tego rodzaju sprawach, a następnie najbardziej charakterystyczne dla każdego z nich.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Katarzyna Irytowska

Product manager Prawnicy

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.