Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ewidencja odpadów w BDO - BEZPŁATNY WEBINAR

20 stycznia 2021

Prowadzenie ewidencji odpadów jest jednym z podstawowych obowiązków posiadaczy odpadów. Obowiązek ten nie jest połączony z obowiązkiem posiadania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, łączy się zaś ściśle z obowiązkiem posiadania wpisu do rejestru BDO.

Kto musi prowadzić ewidencję odpadów?

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów dotyczy przede wszystkim posiadacza odpadów, który musi prowadzić na bieżąco ich ilościową i jakościową ewidencję zgodnie z katalogiem odpadów. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

 1. wytwórcy odpadów:
  • komunalnych;
  • w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, o ile nastąpiło pojazdy przekazano do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
  • będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, chyba że podlegają wpisowi do rejestru z urzędu jako podmioty wymagające uzyskania decyzji z zakresu gospodarki odpadami;
 2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnch niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne.
 3. podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów, tj. zbieranie odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich.
 4. rodzajów odpadów i ilości odpadów określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Kartę ewidencji odpadów należy prowadzić odzielnie dla każdego rodzaju odpadów oraz miejsca prowadzenia działalności. Pełna ewidencja odpadów obejmuje dwa dokumenty:

 • kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK),
 • kartę ewidencji odpadów (KEO) lub warianty KEO przeznaczone dla specyficznych posiadaczy odpadów.

Ewidencja uproszczona jest ograniczona do prowadzenia wyłącznie KPO.

Dokumenty ewidencyjne należy sporządzić elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Ewidencja odpadów w BDO

BDO to system informatyczny, który ma zapewnić kontrolę rynku gospodarki odpadami oraz kompleksowe gromadzenie i zarządzanie danymi w tym obszarze. Do 31 grudnia 2020 r. dopuszczalne było prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej. Rok 2021 jest rokiem ewidencji w pełni elektronicznej. Odejście od papierowej ewidencji na rzecz ewidencji elektronicznej prowadzonej w BDO na indywidualnym koncie stanowi wyzwanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i gmin.

 • Jak wygląda ewidencja w BDO?
 • W jaki sposób należy ją prowadzić?
 • Jak poruszać się po systemie BDO?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do ewidencji odpadów?
 • Jakie informacje powinny się znaleźć w ewidencji odpadów?
 • Jak PSZOKi powinny prowadzić ewidencję odpadów?
 • Co z podmiotami, które prowadziły dotychczas ewidencję w formie papierowej? Czy ciążą na nich dodatkowe obowiązki?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania zostaną udzielone w czasie bezpłatnego szkolenia online "Ewidencja odpadów w BDO", które odbędzie się w dniu 1 lutego 2021 r. o godz. 11.00.

Szkolenie poprowadzi dr Adrianna Ogonowska - prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, ekspert w zakresie prowadzenia szkoleń oraz autorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących odpadów komunalnych oraz ocen oddziaływania na środowisko.

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY WEBINAR JUŻ DZIŚ KLIKAJĄC TUTAJ

Ewidencja odpadów w BDO - BEZPŁATNY WEBINAR
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.