Co to jest umowa odnawialna?
Umowa odnawialna to wygodny sposób na zapewnienie swojej organizacji ciągłego dostępu do publikacji elektronicznych i rozwiązań Wolters Kluwer.
Do tej pory oferowaliśmy tylko umowy terminowe, zgodnie z którymi okres subskrypcji był z góry określony. Jeśli subskrypcja nie została przedłużona przed upływem terminu wygaśnięcia to dostęp do serwisu był zamykany, a Państwa organizacja była narażona na ryzyko prawne wynikające z braku aktualnych informacji.

Umowa odnawialna eliminuje takie ryzyko. Po upłynięciu pierwszego okresu subskrypcji umowa odnawia się na okres kolejnych 12 miesięcy i dostęp do serwisu zostaje wydłużony. Bez konieczności pamiętania o przedłużeniu umowy. To takie proste!

Dlaczego umowa odnawialna jest lepsza od umowy terminowej?

- wygodny sposób na zapewnienie stałego dostępu do aktualnych informacji prawnych

- eliminacja ryzyka prawnego organizacji

- oszczędność czasu poświęcanego na przedłużenie umowy

- możliwość zmiany warunków umowy w każdym momencie

- przewidywalne koszty i proste zasady odnowienia

- bezpieczeństwo wynikające z długiego okresu wypowiedzenia umowy

Jak działa umowa odnawialna?
Podpisując umowę na dostęp do publikacji elektronicznej Wolters Kluwer mogą Państwo wybrać wariant umowy odnawialnej. Wariant ten jest dostępny zarówno dla umów nowych jak i przedłużeń. Po upływie pierwszego, wynikającego z zawartej umowy, okresu abonamentowego licencja na dostęp do publikacji elektronicznych Wolters Kluwer ulega automatycznemu przedłużeniu na następny okres abonamentowy wynoszący dwanaście kolejnych miesięcy. Po upływie dwunastomiesięcznego okresu abonamentowego licencja będzie ulegać automatycznemu przedłużeniu na kolejne dwunastomiesięczne okresy abonamentowe.

Czy można rozwiązać umowę odnawialną?
Umowę odnawialną można wypowiedzieć w formie pisemnej na 2 miesiące przed końcem bieżącego okresu abonamentowego. Umowa ulega wtedy rozwiązaniu z końcem bieżącego okresu abonamentowego.

Czy jest możliwość zmiany warunków umowy odnawialnej w trakcie jej trwania?
Tak, w każdym momencie trwania umowy mogą Państwo zdecydować o zmianie zawartości publikacji lub liczby licencji. W tym celu należy skontaktować się z Opiekunem Handlowym.

Jaki jest koszt umowy odnawialnej?
W wariancie umowy odnawialnej cena za dostęp do publikacji elektronicznych podlega podwyższeniu w każdym kolejnym rocznym okresie abonamentowym, począwszy od drugiego okresu abonamentowego, o nie mniej niż 4 % wartości wynagrodzenia netto ustalonego w umowie, nie więcej jednak niż o wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Dzięki takiemu rozwiązaniu już dziś mogą Państwo przewidzieć przyszłe koszty związane z dostępem do serwisu.

Czy dla umowy odnawialnej dostępne są płatności ratalne?
Zawierając umowę odnawialną mogą Państwo wybrać opcję płatności ratalnych.

Czy nadal będę korzystać ze wsparcia Opiekuna Handlowego?
Państwa Opiekun będzie dla Państwa dostępny tak jak dotychczas. Nadal będą Państwo też mieli możliwość korzystania ze szkoleń z obsługi serwisów oraz wsparcia Infolinii.

Jak mogę zawrzeć umowę odnawialną
Umowę w wariancie odnawialnym można zawrzeć z Opiekunem Handlowym w momencie nowego zakupu lub przedłużenia licencji na dostęp do publikacji Wolters Kluwer. Należy poinformować Opiekuna o chęci skorzystania z wariantu umowy odnawianej, a Opiekun dostarczy Państwu niezbędne dokumenty.


Czy odpowiedź była pomocna?

Asystent pomocy