Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiana terminów ferii szkolnych, dodatkowych dni wolnych oraz urlopów wypoczynkowych w okresie epidemii

21 grudnia 2020

Ustalony jednolicie termin ferii zimowych, wpłynął na zmianę w organizacji roku szkolnego, okresy ustalania przerw pracy w przedszkolach oraz sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego lub uzupełniającego nauczycieli. Warto przybliżyć ten problem, z uwagi na pojawiające się w praktyce wątpliwości w tym zakresie.

Zmiana terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 (od 4 do 17 stycznia 2021 r.) wpłynęła na zmianę organizacji roku szkolnego 2020/2021, przez co pośrednio wywarła wpływ na okresy przerw w przedszkolach, a także ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalanych odpowiednio na podstawie decyzji organu prowadzącego przedszkola oraz decyzji dyrektora szkoły lub placówki.

Okresy przerw w przedszkolach

Plan urlopów pracowników przedszkola w większości przypadków wykorzystywany jest w okresie przerw w pracy przedszkola, a ustalenie okresu przerwy w przedszkolach w zdecydowanej większości przypada w okresie ferii zimowych i letnich. Jak podkreśla Agata Piszko w poradniku LEX: "Zmiana terminów ferii szkolnych, dodatkowych dni wolnych oraz urlopów wypoczynkowych w okresie epidemii", zasadne jest w takiej sytuacji wydanie nowego zarządzenia w sprawie ustalenia okresów przerw w pracy przedszkola, ewentualnie zmiana zarządzenia już wydanego.

Ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zmiana terminu ferii szkolnych może także stanowić przyczynę do zmiany w ustaleniu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Autorka poradnika wskazuje, że "wielu dyrektorów jednostek systemu oświaty ustaliło na początku roku szkolnego 2020/2021 dni wolne od zajęć niezwłocznie po okresie noworocznym (z uwagi na Święto Trzech Króli przypadające 6 grudnia 2021 r.)". W tej sytuacji zmiana terminu ferii szkolnych skłania również do podjęcia modyfikacji w tym zakresie i wydania zarządzenia w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Urlop wypoczynkowy i uzupełniający nauczycieli

Nowe terminy ferii szkolnych wpłyną również na sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych lub ewentualne wykorzystanie urlopu uzupełniającego, którego termin wykorzystania przypada na nowy okres ferii zimowych.

Zmiana terminów ferii szkolnych, dodatkowych dni wolnych oraz urlopów wypoczynkowych w okresie epidemii
Lidia Marciniak

product manager Oświata

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.