Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak formułować pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE?

13 października 2020

Jedną z przyczyn rzadkiego korzystania przez polskich prawników z procedury prejudycjalnej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE jest jej niewystarczająca znajomość. Dotyczy ona zwłaszcza dopuszczalności odesłań prejudycjalnych i sposobu redagowania pytań prejudycjalnych. Stąd tak ważny jest ciągły dostęp do aktualnej praktycznej wiedzy na ten temat.

Potrzebie tej wychodzi naprzeciw program LEX Prawo Europejskie, w którym od niedawna znaleźć można monografię pt.: "Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik".

Z publikacji można dowiedzieć się m.in:

  • od czego zależy dopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego?
  • jakie są sposoby wystąpienia z odesłaniem prejudycjalnym?
  • jak (na przykładach) można formułować wnioski o wydanie orzeczenia prejudycjalnego?
  • jakie szczególne wyzwania mogą pojawiać się przy formułowaniu pytań prejudycjalnych dotyczących niektórych zagadnień prawa UE?

Adresaci publikacji

Jak można przeczytać w poradniku, zainteresowani nim powinni być przede wszystkim sędziowie sądów powszechnych. Bierze się to stąd, że sędziowie ci nie mogą liczyć na takie wsparcie systemowe jak sędziowie Sądu Najwyższego czy sądów administracyjnych. Należy pamiętać jednak, że większość przedstawionych w opracowaniu uwag może być przydatna sędziom wszystkich sądów krajowych, niezależnie od pionu i szczebla sądownictwa.

Autorzy podkreślają, że publikacja może być także przydatna adwokatom, radcom prawnym (i prokuratorom), zamierzającym złożyć w danym postępowaniu krajowym wniosek do sądu o wystąpienie z odesłaniem prejudycjalnym. Często bowiem wyjaśnienie unijnych kwestii przez TS leży w interesie ich klientów. Tymczasem nie ma lepszego sposobu przekonania sędziego do zadania pytania niż złożenie jego projektu. Pełnomocnik powinien zatem zapoznać się z wszystkimi wymogami dotyczącymi formułowania pytań, aby jego propozycja miała szanse uwzględnienia.

Autorzy publikacji gwarantami wysokiej jakości merytorycznej wiedzy

Poradnik opracowali SSO Paweł Bańczyk i dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska. Bez wątpienia ich doświadczenie pozwala na precyzyjne wskazanie problemów wymagających omówienia z uwagi na potrzeby krajowych sędziów i pełnomocników. Pierwszy z autorów przez okres czterech lat był delegowanym ekspertem krajowym w Trybunale Sprawiedliwości w Dyrekcji Badań i Dokumentacji. Dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska natomiast prowadzi liczne szkolenia z przedmiotowej materii dla sędziów i pełnomocników.

Publikacja oparta na aktualnym stanie prawnym

Publikacja uwzględnia najnowszy stan prawny. Została bowiem opracowana w oparciu o najnowsze zalecenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla sądów krajowych dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z 8 listopada 2019 r. oraz zmiany w regulaminie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z 26 listopada 2019 r., które weszły w życie 1 stycznia 2020 r.

Jak formułować pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE?
Rafał Bujalski

Product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.