Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Fundusz żelazny od 1 lipca 2023 r.

18 lipca 2023

Duża nowelizacja KPC weszła w życie 1 lipca 2023 r. zmieniając w znacznej części przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego. Wprowadziła również do porządku prawnego nową instytucję tzw. fundusz żelazny. Co to jest fundusz żelazny? Kogo dotyczy?

Przepisy dotyczące podziału sumy uzyskanej z egzekucji w sposób niewystarczający uwzględniały interesy wierzycieli alimentacyjnych. Zaspokajały tylko należności zaległe. Było to trudne w sytuacji, gdy dłużnik nie posiadał już żadnego mienia z którego można by przeprowadzić egzekucję. Ustawodawca widząc ten problem utworzył tzw. fundusz żelazny. Dzięki niemu zwiększona została ochrona wierzycieli alimentacyjnych. Fundusz umożliwia zaspokojenie wierzycieli alimentacyjnych na wypadek niewywiązywania się przez dłużnika z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego albo bezskuteczności egzekucji prowadzonej z innych składników majątku dłużnika.

Jaka jest suma funduszu żelaznego?

Kwota podlegająca zdeponowaniu - przypadająca na każdego wierzyciela - stanowić powinna ekwiwalent minimalnego wynagrodzenia za pracę za jeden rok, niezależnie od ustalonej wysokości należności alimentacyjnych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2023 r. wynosi 3600 zł. Oznacza to, że zabezpieczeniu za cały rok będzie podlegać kwota 42 tyś. 540 zł.

Jak fundusz żelazny wpłynie na sytuację wierzycieli? 

W Lex Windykacje znajduje się nagranie ze szkolenia poświęconego zmianom w postępowaniu egzekucyjnemu, jakie wprowadziła nowelizacja KPC. Znaczna część szkolenia poświęcona jest właśnie nowej instytucji, jaką jest fundusz żelazny.

Pod nagraniem znajdują się również odpowiedzi na pytania uczestników, a wśród nich m.in.:

  • Co to jest fundusz żelazny?
  • Wysokość sumy żelaznej nie uwzględnia inflacji?
  • Czy suma żelazna będzie uwzględniana tylko przy egzekucji z nieruchomości czy też z innych składników majątkowych?

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Katarzyna Baczyńska

Product Manager

Lex Windykacje

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy