Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ochrona sygnalistów: coraz mniej czasu na wdrożenie rozwiązań

26 lutego 2021

Uchwalenie w 2019 r. dyrektywy o sygnalistach było wielkim krokiem w kierunku uregulowania statusu tych osób. Problem w tym, że czasu na jej wdrożenie jest coraz mniej. Czasu nie tylko na działanie polskiego ustawodawcy, ale także na opracowanie procedur zgłaszania nieprawidłowości przez same przedsiębiorstwa i instytucje publiczne.

Jak zatem przygotować się do nowej rzeczywistości prawno-organizacyjnej? - zadaje sobie pytanie coraz więcej specjalistów z zakresu compliance, managerów działów zarządzania zasobami ludzkimi i oczywiście prawników pracujących dla lub współpracujących z sektorem prywatnym i publicznym. Dotychczas na rynku wydawniczym brakowało opracowania analizującego kompleksowo problem whistleblowingu. Pierwszą publikacją, która wypełnia tę lukę, jest udostępniana właśnie m.in. w programie LEX Prawo Europejskie monografia pt. Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości, pod redakcją dr Beaty Baran i dr. Michała Ożoga.

Najważniejsze zagadnienia

Książka odpowiada na szereg kluczowych pytań, m.in.:

  • jaki jest status sygnalisty?
  • z jakich środków ochrony prawnej może on korzystać na podstawie dyrektywy?
  • jak skutecznie wprowadzić kanały zgłaszania nieprawidłowości w organizacji?

Whistleblowing w obowiązującym prawie

Monografia analizuje również obowiązujące normy prawne w kontekście whistleblowingu, m.in.: przepisy rozporządzenia RODO, kodeksu postępowania karnego, kodeksu pracy, jak również regulacji sektorowych takich jak: Prawo lotnicze czy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Whistleblowing w porządkach prawnych innych państw

Ciekawym uzupełnieniem tematyki publikacji jest odniesienie się do charakterystyki prawnej zgłaszania nieprawidłowości w systemach prawnych USA, Francji, Szwajcarii i Słowacji.

Ochrona sygnalistów: coraz mniej czasu na wdrożenie rozwiązań
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.