Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Indywidualne mikrorachunki podatkowe od 1 stycznia 2020 r.

05 listopada 2019

Już od początku nowego roku należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT będzie można wpłacać wyłącznie na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Obecny system, w którym daniny płacone są na konto właściwego urzędu skarbowego będzie funkcjonował tylko do końca 2019 r. Poznaj szczegóły nowych zasad regulowania zobowiązań podatkowych od 1 stycznia 2020 r.

W sierpniu 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która już od 1 stycznia 2020 r. znacząco zmieni obecny sposób regulowania zobowiązań podatkowych.

Jak płacimy podatki obecnie?

Obecnie każdy z urzędów skarbowych posiada odrębne rachunki bankowe właściwe do gromadzenia poszczególnych rodzajów zobowiązań, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, VAT oraz innych niepodatkowych należności budżetowych. Powoduje to, że podatnicy i płatnicy obowiązani są dokonywać wpłat na różne rachunki bankowe. Ponadto zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej podatnika lub płatnika skutkuje zmianą właściwych do wpłat rachunków bankowych, co oznacza konieczność każdorazowego wyszukania numerów tych rachunków.

Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Indywidualny mikrorachunek podatkowy będzie służył do wpłat należności z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Docelowo, taka forma rozliczeń ma dotyczyć wszystkich podatków. Co ważne, mikrorachunek podatkowy będzie służył tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy podatnika.

Co z dotychczasowymi rachunkami urzędów skarbowych?

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne jedynie do 31 grudnia 2019 r., a zatem wpłata na nie należności podatkowych po tej dacie nie będzie już możliwa.

Wygoda dla podatnika

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, dzięki mikrorachunkowi podatkowemu w wygodny i prosty sposób będzie można zapłacić PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy - nie trzeba będzie już wybierać oddzielnych rachunków. Szybko będzie można sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie, a jeśli podatnik się przeprowadzi lub zmieni siedzibę firmy, dalej będzie mógł posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym. Nie trzeba też będzie szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych, co ograniczy liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto. Ponadto mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej podatnicy otrzymają też potrzebne im zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

O szczegółach nowych zasad regulowania zobowiązań podatkowych od 1 stycznia 2020 r. dowiesz się z poradnika autorstwa p. Tomasza Krywana pt. Indywidualne mikrorachunki podatkowe od 1.01.2020 r. 

Tomasz Kręski
product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.