Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Interwencyjny odbiór zwierząt - szkolenie online

12 listopada 2020

Tematyka cierpiących zwierząt stała się ostatnio przedmiotem zainteresowania ustawodawcy. W obowiązujących przepisach istnieją dwie ścieżki pozwalające odebrać zwierzę właścicielowi lub opiekunowi w określonych sytuacjach. Ich stosowanie jest skomplikowane zarówno dla organów administracji publicznej i sądów, jak i podmiotów przeprowadzających interwencyjne odbiory zwierząt. Jakie rodzi problemy w praktyce?

 • Kto i w jaki sposób może czasowo odebrać zwierzę właścicielowi?
 • W jaki sposób należy prowadzić postępowanie administracyjne?
 • Czym różni się odebranie zwierzęcia przed i po wydaniu decyzji administracyjnej?
 • Jakie rozwiązania przewidziano w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania zostaną udzielone podczas szkolenia online "Interwencyjny odbiór zwierząt", które odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 12.00.

Plan szkolenia

 1. Przesłanki czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi,
 2. Podmioty uprawnione do odebrania zwierzęcia,
 3. Szczególna pozycja organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
 4. Dwa tryby odebrania zwierzęcia – przed i po wydaniu decyzji administracyjnej,
 5. Wszczęcie postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia,
 6. Postępowanie dowodowe prowadzone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 7. Treść decyzji administracyjnej w przedmiocie czasowego odbioru zwierzęcia,
 8. Dalsze losy czasowo odebranego zwierzęcia,
 9. Omówienie rozwiązań projektu ustawy nowelizującej ustawę o ochronie zwierząt.

Szkolenie poprowadzi Pani Martyna Sługocka - doktor nauk prawnych; wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim; ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska; pracownik organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Ważne: W czasie szkolenia będzie można zadawać naszemu ekspertowi na czacie pytania dotyczące omawianej tematyki.

Zapisu na szkolenie można dokonać TUTAJ

Interwencyjny odbiór zwierząt - szkolenie online
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.