Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak należy liczyć zawieszone terminy liczone w tygodniach, które rozpoczęły swój bieg przed zawieszeniem?

27 maja 2020

Tzw. tarcza antykryzysowa 1.0 zawiesiła bieg terminów procesowych i sądowych. Tarcza 3.0 bieg terminów odwiesiła. Zarówno data zawieszenia, jak i odwieszenia terminów budzi liczne pytania, wątpliwości i kontrowersje. Jak więc należy liczyć zawieszone terminy?

Mecenas Adam Szkurłat w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Spory sądowe w związku z epidemią koronawirusa - odpowiedzi na pytania z czatu odpowiada na pytania, które pojawiły się podczas webinaru. Odnosi się więc także do kwestii zawieszenia terminów procesowych. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeżeli termin liczony w tygodniach rozpoczął swój bieg przed zawieszeniem, to termin ten biegnie dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tj. od dnia 24 maja 2020 r.

Jak liczyć terminy - przykład

Jeżeli bieg terminu dwutygodniowego rozpoczął się w poniedziałek 30 marca 2020 r., upłynie on w poniedziałek 1 czerwca 2020 r. Z kolei jeżeli termin dwutygodniowy rozpoczął bieg w poniedziałek 23 marca 2020 r., upłynie on w poniedziałek 25 maja 2020 r.

Jak pisze Autor ustawodawca nie zawarł szczególnej regulacji obliczania terminów tygodniowych i miesięcznych, co rodzi istotne problematy praktyczne. Przy zastosowaniu wykładni językowej „dwutygodniowy termin” (w istocie 14 dni kalendarzowych) z uwzględnieniem zawieszenia terminu ogranicza się w praktyce do mniejszej liczby dni. Dotyczy to także terminów miesięcznych – termin miesięczny, który rozpoczął bieg 25 marca 2020 r., w braku przepisów o zawieszeniu biegu terminów upłynąłby 25 kwietnia 2020 r., a więc po 31 dniach. Uwzględniając przepisy o zawieszeniu i ich zniesienie Tarczą 3.0, termin ten upłynie 25 maja 2020 r., a więc de facto po 7 dniach.

 

Jak należy liczyć zawieszone terminy liczone w tygodniach, które rozpoczęły swój bieg przed zawieszeniem?
Katarzyna Irytowska
Product manager LEX Kancelaria Prawna