Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA

13 października 2021

Z dniem 16 września 2021 r. zmianie uległ zakres dopuszczalnych ograniczeń trwałości decyzji administracyjnej. Nowelizacja przepisów, modyfikując instytucję stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych, umożliwia podważanie wszystkich decyzji spełniających przesłanki znowelizowanego przepisu, nie tylko tych związanych z reprywatyzacją.

W celu zakończenia reprywatyzacji?

Nowelizacja przepisów miała na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. sygn. P 46/13. Eksperci wskazują, że rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę wykraczają poza ramy źródłowego wyroku TK. Nowelizacja oznacza w praktyce brak możliwości wzruszania również znacznej części innych decyzji, nie tylko związanych z reprywatyzacją. Istotne skutki będą wynikać z obowiązku stosowania nowych przepisów do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. W przypadku toczących się postępowań, jeżeli zostaną spełnione przesłanki zmienionej regulacji, nastąpi umorzenie z mocy prawa.

Czy nowa regulacja zapewnia równowagę ochrony praw majątkowych i zasady pewności prawa?

Nowy komentarz praktyczny: Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA analizuje aktualnie obowiązujące przepisy KPA i ocenia jej praktyczne skutki zarówno dla przyszłych, jak i toczących się postępowań nieważnościowych. Autorem opracowania jest mec. Rafał M. Sarbiński.

Uzupełnieniem tematu będą nowe wzory dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej:

Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA
Rafał Bułach

product manager administracja publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.