Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Odwołanie od wyniku prawniczego egzaminu zawodowego

21 maja 2020

Orzecznictwo Sądów Administracyjnych wskazuje, że trudno jest odwołać się od wyników prawniczych egzaminów zawodowych. Praktycznie rzecz biorąc aplikant ma szanse na przyznanie racji jedynie w sytuacji, gdy komisja sama naprawi błąd lub nie sporządzi uzasadnienia decyzji.


Jak wygląda odwołanie od decyzji komisji egzaminacyjnej?

Od wyniku egzaminu można odwołać się do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia. Komisja ta nie może pogorszyć oceny zdającego, ale może ją poprawić w sytuacji, gdy dostrzeże pewne istotne elementy pracy, które nie zostały uwzględnione przez egzaminatorów i skarżący nie sformułował tych zarzutów w swoim odwołaniu.

Co ważne, porównywanie prac i ocen z innymi uczestnikami egzaminu na niewiele się zdaje, bo zgodnie z art. 1 ust.1 k.p.a. takie sprawy zawsze są rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do konkretnego zdającego.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że różnorodność oceniania prac w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych jest rzeczą zupełnie naturalną. Nie sposób jest określić jednoznacznych kryteriów oceniania pisemnych kazusów egzaminacyjnych, w których argumentacja może być różna.

W innym orzeczeniu uznano, iż egzaminy radcowskie i adwokackie mają służyć przede wszystkim sprawdzeniu przygotowania aplikanta do należytego świadczenia pomocy prawnej niezbędnej do wykonywania zawodu.

W związku z tym należy przyjąć, iż nawet, gdy zadanie jest rozwiązane poprawnie pod względem formalnym, nie zostanie ono uznane zarówno przez komisję egzaminacyjną, jak i potencjalną komisję odwoławczą, jeśli nie uwzględnia interesu reprezentowanej na potrzeby zadania strony.

W tym przypadku warto wziąć pod uwagę wyrok NSA z 27 lutego 2014 r., sygn. akt II GSK 1959/12, w którym jednoznacznie stwierdzono, że poprawnie wykonane zadanie egzaminacyjne spełnia przesłanki formalne i materialne, a także uwzględnia interes reprezentowanej osoby.

Należyte przygotowanie do egzaminu to efekt długotrwałej nauki na aplikacji

Jak widać prawnicze egzaminy zawodowe to nie lada wyzwanie dla aplikantów. Egzamin stanowi często uwieńczenie trzech lat aplikacji oraz praktyki w kancelariach adwokackich i radcowskich lub w działach prawnych przedsiębiorstw. Z pewnością przygotowywanie wszelkich pism procesowych to najlepszy sposób na naukę w praktyce.

W związku z tym zachęcamy Was do zapoznania się z zasobami nowego programu LEX Aplikant Premium. W dedykowanym pulpicie aplikanckim znajdziecie publikacje stanowiące odpowiedzi na zadane przez Was pytania w trakcie cyklu webinariów "Od Aplikanta do Mecenasa".

Natomiast w boksie "koronawirus" udostępnione zostały wszelkie materiały przydatne również aplikantom. Między innymi nagrania z minionych szkoleń:


Odwołanie od wyniku prawniczego egzaminu zawodowego

 

Odwołanie od wyniku prawniczego egzaminu zawodowego – fot. 1
Hanna Kolenkiewicz
Product Manager LEX Aplikant
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.