Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak opublikować program opieki nad bezdomnymi zwierzętami?

09 grudnia 2019

Corocznie do dnia 31 marca rada gminy musi ogłosić w formie uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jest to jedno z zadań własnych gminy wynikający z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt.

Co zawiera program?

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi powinien zawierać: 

  1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  3. odławianie bezdomnych zwierząt;
  4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
  5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  6. usypianie ślepych miotów;
  7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
  9. plan znakowania zwierząt.

Orzecznictwo niejednolite

Na tle stosowania art. 11a ustawy o ochronie zwierząt powstały wątpliwości w orzecznictwie sądów administracyjnych czy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest aktem prawa miejscowego, a tym samym wymaga publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Chcąc zapoznać się z rozkładem orzecznictwa oraz ze wskazaniem na dominujący pogląd zajrzyj do linii orzeczniczej autorstwa Marka Sondeja: 

Charakter prawny uchwały rady gminy w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych 

 

Zobacz również: 

WSA: Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie jest jedynie aktem planowania

WSA: Uchwała dotycząca bezdomnych zwierząt podlega właściwej publikacji

WSA: Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami musi zostać opublikowany

 

Poświęcasz dużo czasu na ustalenie, który pogląd w orzecznictwie jest dominujący? Idealną ofertą dla Ciebie jest LEX Linie Orzecznicze Zobacz ofertę >>

 

Katarzyna Baczyńska
product manager Działu Legal

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.