Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak otrzymać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

21 czerwca 2019

Wyrównanie strat związanych z pozbawieniem władztwa nad nieruchomością można uzyskać za pomocą tzw. roszczeń uzupełniających, w tym żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości.  

Do uiszczania na rzecz właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości zobowiązany jest wyłącznie posiadacz samoistny, a więc osoba władająca nieruchomością jak właściciel, a nie jak mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą.

Posiadacz samoistny będący w złej wierze zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przez cały okres bezumownego władania nieruchomością, natomiast posiadacz samoistny w dobrej wierze ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia dopiero od chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie nieruchomości.

Jak otrzymać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Obowiązek zapłaty wynagrodzenia rodzi przy tym sam fakt korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego, a nieistotne jest czy okoliczność ta jest zawiniona przez posiadacza samoistnego bądź czy właściciel poniósł w związku z tym szkodę.  

Jeśli zatem chcesz wiedzieć:

  • od kogo w szczególności można żądać zapłaty wynagrodzenia za skorzystanie z nieruchomości
  • kto oprócz właściciela może żądać zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • co powinno zawierać żądanie pozwu, którego przedmiotem jest wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • jakie koszty wiążą się z przedmiotowym postępowaniem
  • jakie twierdzenia i wnioski dowodowe pozwany powinien zgłosić, aby skutecznie obronić się przed wytoczonym powództwem
  • co musi wykazać powód, by myśleć o wygraniu sprawy
  • jakie okoliczności mogą zadecydować o oddaleniu powództwa w całości
  • co może wpłynąć na decyzję sądu jedynie o częściowym uwzględnieniu powództwa, a co o uwzględnieniu w całości

to bezpośrednie odpowiedzi znajdziesz w procedurze Pawła Wiśniewskiego, "Postępowanie w sprawie z powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości", dostępnej w programie LEX.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

W procedurze ponadto znajdziesz informacje o możliwych scenariuszach postępowania, uzyskasz dostęp do wielu wzorów, orzeczeń, komentarzy i linii orzeczniczych.  

Wojciech Kowalski

product manager

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.