Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Uzasadnianie orzeczeń sądowych - zapisz się na szkolenie!

15 lipca 2019

Uzasadnienie jest nie tylko przedmiotem regulacji prawnej, ale także w dużej mierze określane jest przez praktykę sądową co do jego tworzenia. Ten margines swobody z jednej strony pozwala na uelastycznienie konstrukcji uzasadnienia (dostosowania do potrzeb konkretnej sprawy), z drugiej natomiast powoduje liczne problemy czy nawet kontrowersje.  

Zapraszam na szkolenie online, które odbędzie się 25 lipca o godz. 9.30!  

Obowiązek sporządzenia uzasadnienia orzeczenia przez sąd staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania prawodawcy, praktyków, jak również przedstawicieli doktryny prawniczej. Z jednej strony ograniczenie tej, zwykle czasochłonnej, powinności lub nawet rezygnacja z niej rozpatrywana jest jako usprawnienie postępowań sądowych (globalnie), z drugiej zaś otrzymanie uzasadnienia może być rozumiane jako gwarancja procesowa ulokowana w ramach szeroko rozumianego prawa do sądu i rzetelnego procesu sądowego. Sporządzenie uzasadnienia jest zatem z tej perspektywy próbą osiągnięcia każdorazowo balansu pomiędzy zasobami wymiaru sprawiedliwości (w tym czasu) a koniecznością realizacji przez uzasadnienie jego ról (procesowych i pozaprocesowych).  

  Uzasadnianie orzeczeń sądowych - zapisz się na szkolenie!

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać się z różnymi obszarami, w jakich funkcjonuje uzasadnienie orzeczenia sądowego i zjawisko uzasadniania orzeczeń – zarówno prawnymi, jak i pozaprawnymi (lecz nadal mającymi znaczenie dla obowiązku uzasadniania decyzji sądu) – oraz usystematyzować tę wiedzę. Istotne będzie także poznanie aktualnego stanu prawnego w zakresie procedury sporządzania uzasadnienia, zwłaszcza nowelizacji uregulowań w tym zakresie – w procedurze cywilnej, karnej i sądowo-administracyjnej. Ważnym elementem szkolenia będzie zwrócenie uwagi na błędy popełniane przy konstruowaniu uzasadnień, co pozwoli na rozwinięcie pożądanych praktyk w tym zakresie.

Katarzyna Irytowska

product manager LEX Omega dla Sądów

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.