Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak pracować zdalnie w czasie epidemii COVID-19?

08 kwietnia 2020

Pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość także w zakresie prawa pracy. Ponieważ COVID-19 przenosi się drogą kropelkową,  niezwykle istotne jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem koronawirusem wprowadzono możliwość pracy zdalnej.

Polecenie pracy zdalnej

Od połowy marca pracodawcy stanęli przed dużym wyzwaniem związanym z organizacją pracy swoich pracowników. Mogą oni bowiem polecić im wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli właśnie pracy zdalnej. Oczywiście w wielu przypadkach praca zdalna nie jest możliwa – dotyczy to np. sprzedawcy w sklepie, czy pracowników produkcji.

Przepisy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) jedynie sugerują taką możliwość, a są nie rozwiązaniem przymusowym.

Praca zdalna wprowadzana jest poleceniem pracodawcy. Ustawa nie określa przy tym formy tego polecenia. Z oczywistych względów najlepiej, gdyby było ono na piśmie.

Regelacje dotyczące prezentowanego zagadnienia omawia procedura pt. Praca zdalna w dobie pandemii koronawirusa

 
Zasady wykonywania pracy zdalnej

Ustawodawca nie określił zasad wykonywania pracy zdalnej. To na pracodawcy ciąży obowiązek określenia praw i obowiązków pracowniczych w przypadku świadczenia pracy zdalnej. Wskazane byłoby opracowanie regulaminu pracy zdalnej, w którym zostałyby określone chociażby godziny pracy i zasady korzystania z odpoczynków, zasady RODO i BHP, korzystanie ze sprzętu służbowego lub prywatnego, ewentualny ekwiwalent za ten sprzęt itd.
Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę zdalną do czasu wydania przez pracodawcę innego polecenia. Musi on jednak zdawać sobie sprawę, że pracodawca może go w każdej chwili wezwać do osobistego stawienia się w pracy, jeżeli będą tego wymagały okoliczności.

 

Praca zdalna w czasach pandemii koronawirusa
Iwona Kaczorowska
redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.