Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Metodyka pracy sędziego w sprawach działowych

09 lipca 2019

Wśród spraw cywilnych sprawy działowe w szerokim słowa tego znaczeniu (podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności) – co do zasady – należą do kategorii spraw trudnych i skomplikowanych, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym.

Metodyka pracy sędziego w sprawach działowych

Stopień trudności tych spraw uzależniony jest w znacznej mierze zarówno od ilości oraz rodzaju dzielonych składników, stanowisk uczestników postępowania, jak i od zgłoszonych przezeń, obok żądania głównego (zniesienia współwłasności rzeczy, zniesienia wspólności majątku spadkowego, zniesienia ułamkowej wspólności majątkowej małżeńskiej), żądań dodatkowych, które mogą być dochodzone tylko w toku tych postępowań.

Cel postępowań działowych

Celem postępowań działowych jest nie tylko podział masy majątkowej, lecz także ostateczne uregulowanie, zakończenie pomiędzy uczestnikami postępowania wszelkich stosunków wynikających ze wspólności masy majątkowej. Spory dotyczące tych stosunków nie mogą być już przedmiotem odrębnego rozpoznania i rozstrzygnięcia w innym postępowaniu. We wszystkich trzech rodzajach działu mas majątkowych postępowanie zostało zharmonizowane, z umiejscowieniem przepisów podstawowych z tego zakresu w rozdziale o zniesieniu współwłasności.  

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

  • co powinno obejmować przygotowanie sprawy działowej do rozpoznania?
  • jak wygląda przebieg rozprawy w postępowaniu o dział spadku, podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności?
  • oraz jaka jest praktyka redagowania sentencji postanowień kończących postępowania działowe?

Zachęcam do zapoznania się z komentarzem praktycznym dostępnym w programie LEX - Metodyka pracy sędziego w sprawach działowych.

Katarzyna Irytowska

product manager LEX Kancelaria Prawna

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.