Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak przygotować plan rozprawy?

16 stycznia 2020

Nowelizacja KPC wprowadziła możliwość planowania rozprawy na etapie posiedzenia przygotowawczego. Korzyścią płynącą z planowania rozprawy - zarówno dla sądu, jak i uczestników postępowania - ma być określenie ram postępowania i ograniczenie wydłużenia biegu postępowania, tam, gdzie nie jest to konieczne. 

Posiedzenie przygotowawcze - na czym polega?

7 listopada reformą kpc został nałożony na strony obowiązek udziału w posiedzeniu przygotowawczym. Służy ono próbie rozwiązania sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, przede wszystkim rozprawy. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia ustalany jest plan rozprawy.

W LEX-ie można znaleźć wzory pism, jakie można sporządzić na etapie posiedzenia przygotowawczego:

Jak napisać plan rozprawy?

Kolejnym novum nowelizacji kpc jest plan rozprawy. Art. 205[9] kpc określa co powinien zawierać plan rozprawy:

  • określenie przedmiotów żądań stron;
  • określone zarzuty;
  • ustalenie spornych faktów;
  • terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie;
  • kolejność i termin przeprowadzenia dowodów;
  • termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku;
  • rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania.

W LEX-ie przykładowy plan rozprawy jest już dostępny i można go zobaczyć tutaj:

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i korzystaj z pełnych możliwości LEX.

Zaloguj się

Zobacz również:

Czym jest plan rozprawy i postępowanie przygotowawcze?

Posiedzenie przygotowawcze – czy w sądzie powszechnym sprawdzą się rozwiązania z arbitrażu?

 

Katarzyna Baczyńska
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.