Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Projektant przed urzędem, czyli luki w nowym prawie budowlanym - szkolenie 20 listopada 2020 r.

13 listopada 2020

Duża nowelizacja ustawy - Prawo budowlane, obowiązująca od 19 września 2020 r., wprowadziła szereg zmian w zakresie procesu inwestycyjnego, które miały w założeniu uprościć procedury budowlane, usunąć nadmierne obowiązki po stronie inwestora oraz doprecyzować regulacje budzące wątpliwości interpretacyjne.

Co zmieniła nowelizacja?

Nowelizacja dotknęła ponad 50 przepisów samej ustawy - Prawo budowlane, wśród których najważniejsze obszary zmian dotyczą:

 • nowego podziału projektu budowlanego na trzy zasadnicze części,
 • liczby dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę,
 • zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • zmian w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego,
 • ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia,
 • granicznego 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę.

Zmiany wprowadzane przez ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane są kompleksowe i dotykają właściwie wszystkich obszarów, o których mowa w ustawie. Część nowych rozwiązań wydaje się korzystna i tak została odebrana przez środowisko budowlane. Jednak pierwsze miesiące stosowania znowelizowanych przepisów w praktyce pokazują, że nie są one wolne od kontrowersji i budzą wątpliwości interpretacyjne.

Chcąc kompleksowo przedstawić Państwu najważniejsze konsekwencje wprowadzonych zmian, zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line, które odbędzie się 20 listopada 2020 r. o godz. 12.00.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKAJĄC TUTAJ!

Nasz ekspert p. Martyna Sługocka omawiając zmiany w ustawie - Prawo budowlane skupi się m.in. na:

 • inwestycjach zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
 • zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych na nowych zasadach
 • lukach prawnych w zasadach sporządzania projektu budowlanego
 • obowiązku przedłożenia opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • zakresie kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej
 • przepisach przejściowych nowelizacji Prawa budowlanego
 • rozwiązaniach tarczy antykryzysowej w praktyce
 • oraz innych.

Pani Martyna Sługocka to doktor nauk prawnych, a także wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim. Jest także pracownikiem organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz posiada wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji. Nasz ekspert prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto jest autorką około 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów budowlanych.

O czym powinien wiedzieć projektant?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do projektantów i ma na celu omówienie przepisów, które będą sprawiać trudności interpretacyjne. Ekspert wskaże możliwe rozwiązania problemów, które będą się pojawiać w praktyce. W trakcie szkolenia będą Państwo mogli zadać pytania naszemu ekspertowi, na które odpowie po głównej części webinaru.

Zachęcamy również do zapoznania się z dostępnymi w LEX Budownictwo komentarzami praktycznymi dotyczącymi:

Możliwości ingerencji w ostateczne pozwolenie na budowę

Pozwolenie czy zgłoszenie - nowa kwalifikacja robót budowlanych

Obowiązek dołączenia opinii, uzgodnień i pozwoleń do wniosku o pozwolenie na budowę po 19 września 2020 r.

Projektant przed urzędem, czyli luki w nowym prawie budowlanym - szkolenie 20 listopada 2020 r.
Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.