Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak przygotować się do wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT?

12 lutego 2020

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. W konsekwencji obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Sprawdź, jak przygotować się do nadchodzących zmian!

Obowiązek składania deklaracji VAT i plików JPK_VAT

Obecnie czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania deklaracji VAT-7 za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu lub też kwartalnie w przypadku deklaracji kwartalnych VAT-7K. Dodatkowo, czynni podatnicy VAT, niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy też kwartalnie, mają obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Co zmieni się od kwietnia 2020 r.?

Od 1 kwietnia 2020 r. duzi podatnicy VAT, a od 1 lipca 2020 r. wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, zamiast deklaracji VAT będą już wysyłać do urzędu nowy typ pliku JPK_VAT. Resort finansów obiecywał, że ta zmiana będzie dużym ułatwieniem dla podatników. Co do zasady, celem nowego pliku JPK jest uproszczenie raportowania VAT. Nowy plik ma się bowiem łączyć z rejestrem VAT, jak i deklaracją VAT. Te dokumenty aktualnie składane są odrębnie. W praktyce, jednakże wprowadzenie JPK_V7M/JPK_V7K będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, a w szczególności koniecznością dostosowania ich systemów księgowych.

Kto i kiedy będzie składać nowy plik JPK_VAT?

Nowy plik JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

  • od 1 kwietnia 2020 r. - obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, natomiast pozostałe podmioty dobrowolnie,
  • od 1 lipca 2020 r. - obowiązkowo wszyscy podatnicy (tzn. duże, średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Natomiast, jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r., to nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach. 

Dwa warianty nowego pliku JPK_VAT

Po wejściu w życie przepisów o nowym pliku JPK_VAT nadal istnieć będzie możliwość rozliczania się przez część podatników za okresy kwartalne. W związku z tym Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że obowiązywać będą dwa warianty JPK_VAT, tj.: 

  • JPK_V7M - przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się miesięcznie, oraz
  • JPK_V7K - przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK VAT składać się będzie z dwóch części, tj.:

  • z części deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K,
  • z części ewidencyjnej, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK_VAT.

Dane wykazywane w części deklaracyjnej nie będą się istotnie różnić od danych wykazywanych obecnie w deklaracjach VAT-7/VAT-7K. Inaczej ma się rzecz, jeżeli chodzi o dane wykazywane w części ewidencyjnej nowych plików JPK_VAT. W zakresie tym wprowadzony zostanie obowiązek przekazywania trzech grup informacji:

  • obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi,
  • obowiązek oznaczania niektórych transakcji,
  • obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu. 

Pozostałe deklaracje VAT

Nowy plik JPK_VAT będzie przesyłany wyłącznie przez czynnych podatników VAT, a więc podatników składających obecnie deklaracje VAT-7/VAT-7K. Nie zmienią się zasady składania deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) ani pozostałych deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D). Deklaracje te po 31 marca 2020 r. składane będą na niezmienionych zasadach. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o szczegółach nowego pliku JPK_VAT i przygotować się do zmian zajrzyj do naszego poradnika pt.
Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT
Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.