Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak skutecznie chronić się przed nieuczciwym dłużnikiem, czyli skarga pauliańska w praktyce

19 czerwca 2019

Można uniknąć negatywnych konsekwencji czynności dłużnika, która spowoduje lub pogłębi stan jego niewypłacalności, jednocześnie przynosząc korzyść majątkową osobie trzeciej.  

Innymi słowy, jeśli ktoś np. zbył swój majątek, by stać się niewypłacalnym i nie spłacić swojego długu, nie oznacza, że jesteś w sytuacji bez wyjścia.  

W Kodeksie cywilnym mamy narzędzie, które wspiera wierzycieli znajdujących się w podobnych sytuacjach. Tym narzędziem jest skarga pauliańska.  

Jak skutecznie chronić się przed nieuczciwym dłużnikiem, czyli skarga pauliańska w praktyce

Skarga pauliańska to uprawnienie wierzyciela do żądania uznania za bezskuteczną w stosunku do niego czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z osobą trzecią.  

Skargę pauliańską wierzyciel może realizować przede wszystkim w drodze powództwa wytoczonego przeciwko osobie trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności dłużnika. Pozwaną może być jednak także osoba, na której rzecz osoba trzecia rozporządziła uzyskaną korzyścią, jeżeli osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne.  

Jeśli zatem chciałbyś wiedzieć:

  • co powinno zawierać żądanie pozwu, którego przedmiotem jest skarga pauliańska
  • jakie są koszty postępowania
  • jaki jest zakres twierdzeń i wniosków dowodowych, które powód powinien zgłosić, aby wygrać sprawę ze skargi pauliańskiej
  • jaki jest zakres twierdzeń i wniosków dowodowych, które pozwany może zgłosić, aby skutecznie obronić się przed wytoczonym powództwem
  • co jest przedmiotem badania sądu podczas orzekania w sprawie ze skargi pauliańskiej
  • jakie okoliczności mogą zadecydować o oddaleniu powództwa ze skargi pauliańskiej  

skorzystaj z procedury Pawła Wiśniewskiego "Postępowanie w sprawie z powództwa, którego przedmiotem jest roszczenie przewidziane w art. 527 k.c. (skarga pauliańska)", dostępnej w programie LEX.  

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

W procedurze znajdziesz nie tylko praktyczne wskazówki, ale również powiązane z nimi wzory, orzeczenia, komentarze przydatne w postępowaniu.  

Wojciech Kowalski

product manager

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.