Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak skutecznie uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

31 maja 2019

Inwestor może w przypadkach szczególnie uzasadnionych uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych zgodnie z art. 9 ustawy - Prawo budowlane. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nie powinno także powodować pogorszenia warunków zdrowotnych, sanitarnych czy środowiskowych.

Jak skutecznie uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Czym są przepisy techniczo-budowlane? Według Prawa budowlanego są nimi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Zgody na odstępstwo udziela organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia. Organ udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. Należy jednak pamietać, że wniosek o odstępstwo powinien zostać złożony przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Taki jest stan obecny, ale obecnie w resorcie trwają prace nad nowelizacją ustawy - Prawo budowlane, która ma ułatwić uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Zgodnie z propozycją, organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł decyzje podejmować samodzielnie a nie, jak dotychczas, tylko za zgodą właściwego ministra. Jeśli zostanie uchwalona, zmiana będzie na pewno korzystna dla inwestorów, ale pojawia się wątpliwość czy starostowie i prezydenci miast posiadają wystarczające kwalifikacje do oceny tak specyficznych kwestii jak niezgodność obiektów budowlanych z przepisami o warunkach technicznych.

W praktyce odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie jest często stosowane, tym niemniej, w sytuacjach, gdy istnieje konieczność wystąpienia o nie - cały proces inwestycyjny bardzo się komplikuje i wydłuża. Aby poznać wszystkie mielizny tego zagadnienia, zachęcamy do obejrzenia nagrania z naszego najnowszego szkolenia on-line.

Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.