Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak szczegółowo opisywać SIWZ na wyroby medyczne?

11 czerwca 2019

Sporządzając bardzo szczegółowe specyfikacje techniczne na wyroby medyczne można narazić się na zarzut faworyzowania danego wykonawcy. Z drugiej strony, szczegółowość specyfikacji jest często konieczna ze względu na ochronę zdrowia i życia.

Jak zatem opracowywać specyfikacje na wyroby medyczne, żeby uniknąć zarzutu ograniczenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Wskazówki znaleźć można w publikacji:

Sporządzanie specyfikacji technicznych na wyroby medyczne. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2018 r., C-413/17,

dostępnej m.in. w programie LEX Prawo Europejskie.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Autorka publikacji – prof. Małgorzata Sieradzka – omawia w swoim komentarzu nie tylko sposób, w jaki Trybunał unijny rozwiązał problem sprzeczności różnych interesów, ale opisuje również wpływ wyroku na stosowanie polskich przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jej analiza skupia się na gruncie polskich przepisów zwłaszcza na zasadach proporcjonalności oraz równego traktowania wykonawców, które to zasady muszą być przestrzegane przy opisie przedmiotu zamówienia publicznego.

Publikacją powinni być zainteresowani zarówno zamawiający jak i wykonawcy, którym w polskiej praktyce zamówień publicznych towarzyszą przecież różne wątpliwości dotyczące opracowywania drobiazgowych opisów SIWZ, polegających między innymi na określaniu przez placówki medyczne wyraźnych preferencji technologicznych.

Warte podkreślenia jest to, że omawiana sprawa została rozstrzygnięta na podstawie pytania prejudycjalnego skierowanego przez sąd litewski. Jeśli poszukujesz pytań polskich sądów do Trybunału Sprawiedliwości UE, zajrzyj TUTAJ>

 

Rafał Bujalski

Product manager

LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.