Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Świadczenia za pobyt w kwarantannie po przekroczeniu granicy

06 kwietnia 2020

Wraz z ogłoszeniem stanu epidemii oraz wdrożeniem środków mających zapobiegać szerzeniu się koronawirusa, osoby powracające do kraju, po 15 marca mają obowiązek poddać się 14 dniowej kwarantannie. Za okres izolacji można ubiegać się o świadczenia chorobowe po złożeniu stosownego oświadczenia.

Przymusowa kwarantanna po przekroczeniu granicy

Obowiązek kwarantanny, nałożony na powracających z zagranicy, wprowadzono rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Od 31 marca kwestia została uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Po przekroczeniu granicy każda z osób przyjeżdżających jest rejestrowana oraz badana. Po wykonaniu tych czynności jest kierowana na kwarantannę domową. Kwarantanna trwa 14 dni kalendarzowych.
Wyjątkowo, grupy zawodowe wymienione w § 2. ust. 8 i 9 rozporządzenia, zostały z tego obowiązku zwolnione. Wszystkie pozostałe osoby, które nie zostały wskazane w przepisach jako zwolnione, bezpośrednio po przekroczeniu granic Polski są zobowiązane do udania się na kwarantannę.

Co z wynagrodzeniem za okres kwarantanny?

Obowiązkowa izolacja wiąże się równocześnie z brakiem możliwości świadczenia pracy przez okres odosobnienia. Zgodnie z § 3 rozporządzenia osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym mają, z tytułu przebywania w kwarantannie, prawo do wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za ten okres.

Jak wskazuje Małgorzata Skibińska w procedurze: Zasady wypłaty świadczeń przysługujących w okresie obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy, aby takie świadczenie uzyskać należy złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie składa się do pracodawcy lub podmiotu zobowiązanego do wypłaty wynagrodzenia czy świadczenia pieniężnego z tytułu choroby.

Kto wypłaca świadczenia?

Świadczenia z tytułu kwarantanny wypłaca pracodawca lub zleceniodawca, o ile wypłaca zasiłki. Jeżeli świadczenia z tytułu choroby wypłaca ZUS, wówczas osoba odbywająca kwarantannę składa oświadczenie bezpośrednio do ZUS.

W celu wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. W przypadku wypłaty zasiłku przez ZUS, płatnik składek nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia przekazuje je do ZUS. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W przypadku pracowników zarówno wysokość wynagrodzenia chorobowego, jak również zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku zleceniobiorców, nie wypłaca się wynagrodzenia chorobowego tylko zasiłek chorobowy, który wynosi 80%.
Małgorzata Skibińska zaznacza również, że warto między innymi pamiętać o tym, iż oświadczenie o odbyciu obowiązkowej kwarantanny stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może natomiast wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

 

Świadczenia za pobyt w kwarantannie po przekroczeniu granicy
Rafał Bułach
product manager Działu Legal
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.