Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Polski Ład w budownictwie: czyli uproszczona budowa domów do 70 m2

11 stycznia 2022

Nowe przepisy Prawa budowlanego, które umożliwiają budowę domu o powierzchni do 70 m2 w uproszczonej procedurze już obowiązują - weszły w życie 3 stycznia 2022 r. Zgodnie z nowelizacją do takich budynków wystarczy złożyć zgłoszenie, na które organ nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu. Budowę inwestor może rozpocząć zaraz po dokonaniu zgłoszenia.

Polski ład a kompetencje kontrolne organów

3 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1986), która realizuje regulacje budowlane wynikające z założeń Polskiego Ładu. Zgodnie z powyższą nowelizacją budowa o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie mogła się odbyć bez zbędnych formalności, w tym przypadku bez uzyskania pozwolenia na budowę, a także bez ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Nowelizacja wprowadza bowiem w ustawie - Prawo budowlane przepis w art. 29 ust. 1 pkt 1a), zgodnie z którym nie wymaga się pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia dla budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Jest to jednak specyficzny rodzaj zgłoszenia, na który organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zareagować, bowiem został pozbawiony możliwości zgłaszania sprzeciwu w razie stwierdzenia wadliwości takiego zgłoszenia.

Jaki jest zakres uprawnień starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu, do którego wpłynęło zgłoszenie? Odpowiedź w naszych materiałach:

Polski ład a obawy urbanistów

Polski ład w budownictwie budzi obawy urbanistów, w jaki sposób budynki do 70m2 wpłyną na ład przestrzenny. Ich wątpliwości rodzi np. to, że na etapie zgłoszenia nie będzie weryfikowana kwestia lokalizacji takich budynków. Budowa takich domów będzie co prawda wymagać zgodności z mpzp lub z decyzją o warunkach zabudowy, ale tę decyzję organ wyda w postępowaniu uproszczonym, gdzie stroną będzie wyłącznie wnioskodawca. Z kolei tam miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie zawsze są na tyle precyzyjne, żeby chronić przed niepożądanymi skutkami nowej zabudowy, np. wstawieniem między istniejącą zabudowę domów o innych parametrach.

Czy łatwiejsza budowa domów do 70m2 pogłębi chaos przestrzenny, który jest bolączką polskiego krajobrazu? Odpowiedź w naszych materiałach:

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.