Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosków egzekucyjnych

12 lutego 2020

Aby uniknąć błędów lub uchybień związanych ze sporządzeniem wniosku egzekucyjnego należy mieć na uwadze cel, dla którego ma zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne. Prawidłowe sporządzenie wniosku egzekucyjnego będzie miało wpływ na sprawność i efektywność prowadzonego postępowania. Dlatego dla zachowania należytej formy trzeba wykazać się starannością przy jego sporządzaniu i uważnie zapoznać się z przepisami prawa wskazującymi, jakie elementy powinien zawierać wniosek.

Budowa wniosku egzekucyjnego

Kluczowym elementem wniosku o wszczęcie egzekucji jest prawidłowe określenie stron postępowania oraz ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Należy przez to rozumieć nie tylko imiona i nazwiska (osoby fizyczne) czy nazwy (osoby prawne), ale niezbędnym elementem w tym zakresie jest również wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

Załączniki do wniosku o wszczęcie egzekucji

Załączniki wniosku egzekucyjnego powinny stanowić zarówno jego poparcie, jak i podstawę prawną dla przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Za najważniejszy załącznik wniosku egzekucyjnego należy uznać oryginał tytułu wykonawczego. Częstą pomyłką jest niezałączanie tytułów wykonawczych lub załączanie kserokopii. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Komentarz praktyczny Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosków egzekucyjnych przedstawia najczęściej występujące braki formalne i błędy, które powodują niemożność wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub mogą wpływać na jego szybkość bądź skuteczność. Autorzy wskazują podstawowe warunki, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie egzekucji kierowany do komornika sądowego, aby nie został on oddalony z przyczyn formalnych oraz możliwie najlepiej wspomagał wykonanie orzeczenia sądu. 

Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosków egzekucyjnych
Monika Kozłowska

product manager LEX Banki i Windykacje

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.