Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rezygnacja z uczestnictwa w PPK wymaga złożenia deklaracji

24 października 2019

Nowy pracowniczy program oszczędzania na cele emerytalne jest obowiązkowy dla pracodawcy, dla pracownika uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Prawo wyboru oznacza możliwość wypisania się z programu po złożeniu odpowiedniej deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa.

Rezygnacja z uczestnictwa w PPK wymaga złożenia deklaracji

Kogo obejmuje PPK?

Jako pierwsi obowiązkiem utworzenia PPK zostali objęci, od lipca 2019 r., pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób, zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Uczestnictwem w PPK automatycznie objęci są pracownicy przed ukończeniem 55 roku życia. Program nie będzie odnosił się do osób zatrudnionych, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70 rok życia. Natomiast osoby, które ukończyły 55 rok życia, a są przed 70 rokiem, będą mogły przystąpić do PPK na wniosek.

Nie każdy pracownik może być zainteresowany pomniejszeniem wypłacanego wynagrodzenia w ramach dodatkowego oszczędzania emerytalnego w nowym programie.

Problematyce rezygnacji z uczestnictwa w PPK bliżej przyjrzała się Małgorzata Skibińska, analizując w formie schematu "Zasady rezygnacji z wpłat do PPK", warunki i konsekwencje rezygnacji z uczestnictwa w nowym systemie oszczędzania emerytalnego.

Jak zrezygnować z uczestnictwa?

Każdy uczestnik programu ma możliwość rezygnacji z udziału w PPK w dowolnym momencie. Wystąpienia z programu dokonuje się składając pracodawcy deklarację o rezygnacji z uczestnictwa. Wzór takiego oświadczenia jest określony przez rozporządzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Należy mieć na uwadze, że po upływie 4 lat konieczne jest ponowne złożenie stosownego wniosku o rezygnacji z uczestnictwa. W przeciwnym razie pracownik zostanie ponownie automatycznie wpisany do programu emerytalnego.

Więcej w temacie procedur z zakresu PPK.

Rafał Bułach
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.