Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak wystawiać paragony z NIP nabywcy po Objaśnieniach Ministra Finansów?

30 października 2020

Paragon fiskalny na kwotę do 450 zł (lub 100 euro) zawierający NIP nabywcy jest fakturą uproszczoną. Sprzedawca musi odmówić wydania zwykłej faktury, gdy paragon został wystawiony na kwotę nieprzekraczającą ww. kwot. Takie jest stanowisko Ministra Finansów przedstawione w Objaśnieniach wydanych 16 października.

Objaśnienia Ministra Finansów miały uporządkować kwestię wystawiania paragonów z NIP nabywcy w przypadku kwoty nieprzekraczającej 450 zł (lub 100 euro). Wywołały jednak jeszcze większą niepewność i niepokój. Zgodnie z ich treścią do paragonów uznanych za faktury uproszczone mają zastosowanie przepisy dotyczące korygowania faktur. Takie korekty są wystawiane poza kasą fiskalną.

Poznaj procedurę Wyłączenie możliwości wystawiania faktur na rzecz podatnika i dowiedz się, czy paragon z NIP jako faktura uproszczona może stanowić podstawę księgowania

Obowiązek umieszczania NIP na paragonie

Od stycznia 2020 r. obowiązuje generalny zakaz wystawiania faktur do sprzedaży, która wcześniej została udokumentowana paragonem, zaś na paragonie tym nie ma NIP nabywcy. Ograniczenie to ma zastosowanie do transakcji sprzedaży, które miały miejsce po 31.12.2019 r. Przed tą datą podatnicy mogli wystawiać faktury do paragonów niezawierających NIP nabywcy.

Paragon czy faktura?

Jedna sprzedaż nie może być dokumentowana dwiema fakturami, tj. fakturą uproszczoną (paragonem z NIP) oraz fakturą standardową.

Jeśli przedsiębiorca chce, by po zawarciu transakcji sprzedający wystawił fakturę, musi przed dokonaniem zapłaty podać mu swój NIP. Jeżeli na paragonie nie znajdzie się NIP, sprzedawca nie ma prawa wystawić faktury.

Natomiast paragon z NIP dotyczący transakcji do 450 zł (lub 100 euro) jest traktowany jako faktura uproszczona.

Z wydanych Objaśnień Ministra Finansów wynika więc, że jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro), powinien on zgłosić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.

Numery na paragonach

Z Objaśnień wynika dodatkowo, że paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać podstawowe dane określone w przepisach ustawy o VAT, w tym m.in. „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę”. Zgodnie ze stanowiskiem resortu finansów w przypadku paragonów fiskalnych to numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.

Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT

Do 31.12.2020 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone nie muszą być wykazywane w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) odrębnie. Warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest to, aby w tym okresie, tj. do końca 2020 r., wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży zostały ujęte w ewidencji zgodnie z przepisami rozporządzenia JPK_VAT. Natomiast od 1.01.2021 r. wszyscy podatnicy będą już wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone.

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów.

Jak wystawiać paragony z NIP nabywcy po Objaśnieniach Ministra Finansów?
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes