Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak założyć własną firmę?

07 listopada 2019

Warto znacznie wcześniej przeanalizować chociażby to, jaka forma dla biznesu będzie najodpowiedniejsza, czy możliwe jest pozyskanie dofinansowania, a także sporządzić biznesplan, który pozwoli sprecyzować cele do osiągnięcia i systematycznie je realizować. Warto także w miarę możliwości znacznie wcześniej obserwować dokładnie rynek, na którym działalność ma być prowadzona.

Czy biznes będzie opłacalny?

Kluczowym pytaniem, które zawsze należy sobie zadać na etapie planowania własnego biznesu, to pytanie, czy firma będzie przynosić oczekiwane zyski. Pytanie to pozostaje kluczowe zwłaszcza dla osób pracujących dotychczas na etacie i planujących otworzyć własną działalność. Niejednokrotnie decyzja ta może wiązać się ze wzrostem zarobków, lecz równie często może prowadzić do ich znaczącego obniżenia, zwłaszcza na początkowym etapie.
Z tego względu warto dokonać dokładnej analizy perspektyw finansowych. Pozwoli ona na ocenę tego, czy biznes może być rzeczywiście opłacalny i czy w dłuższym okresie czasu decyzja o jego założeniu będzie trafna finansowo. Analiza taka może być znacznie prostsza do przeprowadzenia dla tych, którzy na danym rynku działają, bądź działali pracując na etapie. Pozyskane w tym okresie informacje pozwolą na lepszą orientację w potrzebach klientów i zapotrzebowaniu na konkretne usługi.
W znacznie korzystniejszej pozycji w przypadku prawników stoją więc ci, którzy decyzję o własnym biznesie poprzedzili pracą w kancelariach. W takim przypadku możliwość poznania rynku od strony praktycznej pozwoli na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i opracowanie własnej, dokładniejszej strategii działania.

Forma działalności

W przypadku decyzji o samodzielnym rozpoczęciu biznesu w formie indywidualnej kancelarii prawnej kwestia formy prawnej działalności jest mocno ograniczona ze względu na obowiązujące poszczególne grupy regulacje zawodowe.
Przed znacznie szerszym wyborem stoją osoby planujące prowadzenie biznesu wraz ze wspólnikiem. W takim przypadku warto rozważyć preferowaną formę współpracy, jej ramy, a także wyjściową bądź docelową formę prawną dla wspólnego biznesu. Decyzja ta powinna być starannie przemyślana, gdyż od niej zależy zakres praw, obowiązków, a także odpowiedzialności osób zaangażowanych w biznes. Odpowiednie ukształtowanie zasad współpracy pozwoli uniknąć ryzyka sporów bądź innych niekorzystnych sytuacji, które mogą narazić wspólne przedsięwzięcie, także pod kątem wizerunkowym.

Finansowanie na start

Każdy biznesplan powinien być poparty odpowiednim zapleczem finansowym. Konieczność ta wynika w pierwszej kolejności z potrzeby zgromadzenia odpowiedniego wyposażenia (sprzęt biurowy, drukarka, itp.) i narzędzi pracy (komputer, system informacji prawnej, itp.). Nie należy jednak przy tym zapominać o okresowych ciężarach finansowych związanych z prowadzeniem własnego biznesu (ZUS, składki samorządowe), które na początkowym etapie mogą stanowić znaczne obciążenie dla budżetu kancelarii.
Odpowiednio wcześnie planowana decyzja o założeniu własnego biznesu pozwoli na ważną analizę możliwości pozyskania finansowania bezzwrotnego na założenie działalności (np. dofinansowania z urzędu pracy, dofinansowania z Funduszy Europejskich). Tego typu rozwiązanie może być kluczowe dla przedsięwzięć, które na początkowym etapie będą generować koszty, przy możliwej trudności w pozyskaniu klientów i zleceń. Takie ryzyko towarzyszy także kancelariom prawnym stawiającym pierwsze kroki na konkurencyjnym rynku usług prawnych.

Formalności i praca nad pozyskaniem klientów

Dopełnienie formalności związanych z rejestracją działalności w wybranej formie jest dopiero punktem wyjściowym przy budowie biznesu. Od tego momentu kluczowym okazuje się wdrożenie w życie opracowanych na etapie wcześniejszym założeń i dążenie do zbudowania portfolio klientów oraz ugruntowania własnej marki na konkurencyjnym rynku.
Obecne realia wskazują na to, że przy braku podjęcia odpowiednich działań mających na celu pozyskanie klientów, początkujący biznes, w tym biznes prawniczy, ma niskie szanse osiągnięcia zakładanej rentowności. Zasada ta jednak znajduje wyjątki, które mają w praktyce miejsce, a zależą najczęściej od specjalizacji danej kancelarii, czy też jej lokalizacji. Efektywna praca nad własną marką na etapie poprzedzającym decyzję o założeniu własnego biznesu także niejednokrotnie okazuje się kluczowa do tego, aby móc ze znacznie większym powodzeniem wejść na konkurencyjny rynek posiadając już wypracowaną pozycję i wizerunek w wybranym środowisku.

Budowa pozycji i marki

Biznes prawniczy opierać się powinien na nieustannym polepszaniu jakości świadczonych usług i umiejętności dostosowania usług do obecnych potrzeb klientów. Zmieniające się otoczenie prawne wymusza responsywność prawników na zmiany rynkowe. Konieczność taka dostrzegana jest zwłaszcza przez największe kancelarie prawne, które dostosowują swoje usługi do bieżących zmian w prawie, nowych obowiązków bądź obszarów szczególnego zainteresowania swoich grup klientów. Taka strategia działania na konkurencyjnym rynku jest kluczowa dla budowy i utrzymania pozycji na rynku. Brak przywiązania uwagi to tego aspektu może w dłuższej perspektywie prowadzić do problemów z pozyskaniem nowych klientów, bądź utrzymaniem dotychczasowych. Uwidocznić się to może zwłaszcza w przypadku gdy kancelaria będzie miała problemy z dostarczeniem usług, których potrzeba otrzymania wynika ze zmian w otoczeniu prawnym bądź rynkowym.

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.