Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Preferencyjna sprzedaż węgla w gminach

23 listopada 2022

Nowe przepisy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego umożliwiają gminom zaangażowanie się w mechanizm mający na celu zapewnienie mieszkańcom węgla w przystępnej cenie. Projekt ważny, ale nie pozbawiony kontrowersji. Jakie konsekwencje czekają na jednostki, które zgłoszą swój udział?

Jaki jest cel nowej regulacji?

Sam cel ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wydaje się słuszny. Poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego najbardziej potrzebujących jest aktualnie istotnym problemem. Jednakże w wyniku regulacji gminy wydają się być postawione przed trudnym wyborem. Zdaniem ekspertów udział gmin w systemie publicznej sprzedaży węgla stwarza wiele problemów natury prawnej z jednej strony i praktycznej z drugiej.

Mimo wątpliwości sporo gmin może zdecydować się na udział w tym mechanizmie. To oznacza, że będą musiały mierzyć się z przepisami, które budzą sporo pytań i wątpliwości.

Ile czasu mają gminy na decyzję?

Uczestnictwo gmin w programie jest dobrowolne, ale możliwość zgłoszenia udziału jest ograniczona czasowo. Od wejścia w życie ustawy, 3 listopada, gminy miały trzy dni robocze na ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej udziału, żeby móc sprzedawać węgiel do dnia 31 grudnia 2022 r. Gminy, które tego nie zrobiły, mają jeszcze możliwość przystąpienia do zakupu węgla do 7 stycznia 2023 r. To pozwoli na udział w preferencyjnej sprzedaży od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Węgiel w preferencyjnej cenie

Cena gwarantowana w ustawie pozwoli gminom nabyć węgiel od przedsiębiorców w cenie nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu z miejsca zakupu do miejsca jego składowania przez gminę - ten koszt będą musiały pokryć same. Natomiast cena sprzedaży węgla mieszkańcom nie może być wyższa niż 2000 zł brutto. To z różnicy ceny zakupu i sprzedaży będzie można pokryć m. in. koszty transportu węgla z miejsca składowania do miejsca dystrybucji.

Przystąpienie gminy do sprzedaży węgla i co dalej?

Jakie czynności organizacyjne muszą wykonać gminy podejmujące się tego zadania? Jakie wątpliwości natury prawnej i praktycznej niesie ze sobą to rozwiązanie? To są częste i kluczowe pytania, które pojawiają się w ramach omawianego mechanizmu.

Odpowiedzi na te wątpliwości można już znaleźć w LEXie. W szczególności warto zwrócić uwagę na komentarz praktyczny: Zasady i organizacja preferencyjnej sprzedaży węgla w gminie, w którym autorka, Pani dr Katarzyna Wlaźlak, szeroko analizuje nową regulację i systematyzuje wiedzę o zakresie i trybie zadań do wykonania.

Dodatkowo, praktyczną pomoc w wykonaniu tych zadań pozwolą uzyskać specjalnie przygotowane wzory:

Zachęcam do lektury

Preferencyjna sprzedaż węgla w gminach
Rafał Bułach

product manager administracja publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.