Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak Polski Ład wpłynie na opodatkowanie prawników?

30 grudnia 2021

Zmiany jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego w ramach tzw. Polskiego Ładu wejdą w życie od stycznia 2022 r. Nowe regulacje zarówno w obszarze prawnym jak i podatkowym, przyniosą wiele modyfikacji dla przedsiębiorców w tym również z branży prawniczej. Jakie?

W komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Możliwe formy opodatkowania i ich konsekwencje dla prawnika w związku z Polskim Ładem doradca podatkowy Radosław Kowalski, omówił najważniejsze aspekty odnoszące się do nowych regulacji w związku z Polskim Ładem, z uwzględnieniem różnych form opodatkowania i prowadzenia działalności i ich konsekwencji dla prawnika.

Świadczenie usług prawnych w ramach działalności gospodarczej

Bardzo duża grupa przedstawicieli zawodów prawniczych prowadzi swoją działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jak wskazuje Radosław Kowalski we wskazanym komentarzu praktycznym taka forma połączona z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, obowiązkowego dla prawników będących członkami korporacji prawniczych, pozwala na względnie bezpieczne i niedrogie funkcjonowanie, często połączone z budowaniem pozycji przedsiębiorcy i firmowanie własnym nazwiskiem. Prawnik prowadzący działalność w oparciu o wpis do CEIDG ma do wyboru trzy formy opodatkowania:

  • podatek wg skali (17%/32%)
  • podatek liniowy (19%),
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (17% lub 15%).

Każda z metod opodatkowania ma swoje plusy i minusy, a ustalenie co do tego którą należy wybrać musi być dokonana po przeprowadzonej analizie okoliczności, w jakich działalność prowadzi dany konkretny przedsiębiorca.

Co prawnik prowadzący działalność gospodarczą powinien wziąć pod uwagę?

Jak podkreśla Autor w komentarzu, podejmując decyzję o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej trzeba pamiętać o szczególnych wymaganiach korporacyjnych, w tym dotyczących wspólników spółek i dodatkowych obowiązkach, w praktyce często znacznie wyższych kosztach prowadzonej działalności. Ważna jest przewidywana wysokość przychodów i wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością, a przez to efektywny podatek dochodowy. Istotne może okazać się to, czy podatnik zamierza korzystać z tzw. wspólnego opodatkowania z małżonkiem, a jeżeli tak to czy takie rozlicznie istotnie niesie ze sobą wymierne korzyści, może jest samotnym rodzicem, albo korzysta z ulgi prorodzinnej. Znaczenie może mieć to, czy taki przedsiębiorca zatrudnia pracowników, względnie osoby współpracujące, a jeżeli tak to jaki jest zakres ich obowiązków.

Może warto pozostać przy opodatkowaniu wg skali

Prawnik, który uzyskuje w roku podatkowym dochody nieprzekraczające 120.000 zł, albo tylko nieznacznie wyższe, powinien zdaniem Autora komentarza, poważnie rozważyć pozostanie przy opodatkowaniu wg skali podatkowej. Oczywiście, trzeba pamiętać o tym, że finalnie do opodatkowania sumowane są wszystkie dochody, do których zastosowanie ma stawka 17%, a następnie 32%. Pozostanie przy takiej metodzie opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności pozwoli na korzystanie z takich preferencji jak np. wspólne opodatkowanie z małżonkiem, rozliczenie ulgi prorodzinnej. Pomimo, że stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi „pełne” 9% to uzyskawszy przychody zawierające się w widełkach 68.412 zł – 133.692 zł skorzysta z tzw. ulgi dla klasy średniej.

Podatek liniowy czy ryczałt - wybór nie oczywisty

Wybór pomiędzy podatkiem liniowym, a ryczałtem został wydaje się utrudniony w związku z nowymi regulacjami. Z jednej strony obniżono do 4,9% (z podstawowych 9%) stawkę dla podatników stosujących podatek liniowy, z drugiej wprowadzono zryczałtowaną (w trzech stawkach) składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców. Autor komentarza podkreśla, że w praktyce istotne jest to, jaką pulą kosztów dysponuje prawnik, a także to jaka jest struktura jego przychodów, a dokładniej czy żyje głównie z doradztwa czy może jakaś znaczna część jego zarobków przypada np. na szkolenia. Wszelkie analizy muszą być prowadzone dla konkretnego podatnika, z uwzględnieniem jego wskaźników finansowych ale również struktury organizacyjnej kancelarii czy sposobów zarobkowania

Kancelaria w formie spółki, a zmiany wynikające z Polskiego Ładu

Prawnicy mogą i bardzo często prowadzą działalność w formie spółki, czy to osobowej czy kapitałowej. Warto jednak pamiętać, że formy te charakteryzują się licznymi obostrzeniami. Na przykład forma spółki partnerskiej ogranicza możliwości wybory metod opodatkowania. Wspólnicy spółki partnerskiej w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w ramach takiej spółki nie mogą zastosować opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To oznacza, że możliwe jest opodatkowanie takich dochodów wyłącznie podatkiem wg skali albo liniowym. Jak podkreśla Radosław Kowalski od tego jakie formy opodatkowania mają zastosowanie do poszczególnych transparentnych spółek osobowych zależeć może to, ile i w jaki sposób naliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Większe możliwości mają wspólnicy spółki cywilnej oraz jawnej. Ich wspólnicy mogą stosować opodatkowanie wg skali, podatkiem liniowym ale również ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oczywiście, wszyscy wspólnicy takiej spółki muszą wybrać podatek rozliczany wg tej samej ustawy.

Natomiast, prawnicy, którzy prowadzą działalność w formie spółek będących podatnikami CIT muszą uwzględnić to, że jest to związane z podwójnym opodatkowaniem. Autor dostępnego w LEX komentarza - Możliwe formy opodatkowania i ich konsekwencje dla prawnika w związku z Polskim Ładem podkreśla, że oczywiście, w niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie mechanizmów reedukacyjnych, jednak zasada ogólna wskazuje na podwójne opodatkowanie: na etapie spółki, a następnie wspólnika przy partycypacji zysku.

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.