Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jaka jest kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.?

20 stycznia 2023

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.? Czy zwolnienie ma także zastosowanie do posiadaczy rachunków walutowych? Jak poprawnie obliczyć kwotę wolną w odniesieniu do rachunków wspólnych? Które z transakcji dokonywanych przez dłużnika nie pomniejszają kwoty wolnej?

To tylko jedne z pytań jakie zadają sobie osoby zajmujące się na co dzień problematyką egzekucji z rachunku bankowego.

Zgodnie z przepisami zajęcie obowiązuje do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę i w 2023 r., wygląda to następująco:

  • 1 stycznia 2023 r. - 30 czerwca 2023 r.: 2 617, 50 zł (75% z 3 490 zł),
  • 1 lipca 2023 r. - 31 grudnia 2023 r.: 2 700 zł (75% z 3 600 zł).

Zmiana kwoty w ciągu roku wynika z tego, że od 1 lipca 2023 r. podniesiona zostanie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Kwota wolna od zajęcia a rachunek walutowy

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje sytuację, gdy zajmowany jest rachunek prowadzony w walucie obcej. Kwestią sporną jest:

  • wg jakiego kursu obliczana jest kwota,
  • jaka data jest brana pod uwagę,
  • czy należy uwzględnić zmienność kursu?

Art. 889[1] kpc wydaje się rozstrzygać tą kwestię. Zgodnie z nim jeżeli zajęto rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należność w walucie polskiej przeliczonej według kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności komornikowi.

Dochodzenie alimentów a kwota wolna od zajęcia

Ważnym zagadnieniem jest również relacja pomiędzy kwotą wolną od zajęcia a dochodzeniem alimentów. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości. Tak więc w przypadku dochodzenia alimentów nie ma zastosowania kwota wolna od zajęcia.

Zapraszam do zapoznania się z nagraniem ze szkolenia Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym podczas którego prelegent Michał Mikołajczak omawiał wszystkie problematyczne kwestie związane z poruszanym zagadnieniem.

Jaka jest kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.?

Katarzyna Baczyńska

Product Manager

Lex Windykacje