Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rola prawa autorskiego w działalności JST

21 września 2022

Obecność JST w nowych mediach, internecie czy serwisach społecznościowych jest faktem. Jest również nierzadko przyczyną problemów i wątpliwości, które mogą wpływać na bezpieczeństwo prawne jednostki. Na co należy zwrócić uwagę, w jaki sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem, konsekwencjami i zapewnić prawne bezpieczeństwo w obszarach, w których JST ma styczność z prawami autorskimi?

Jaką rolę w działalności JST odgrywa znajomość prawa autorskiego i jak ta wiedza pomaga chronić ich interesy?

Prawo autorskie odgrywa istotną rolę w działalności samorządów. Biorąc pod uwagę możliwość tworzenia utworów przez pracowników samorządowych, nabywania utworów przez JST czy też bycia podmiotem praw autorskich, to znajomość prawa autorskiego jest jednym z ważnych czynników wpływających na bezpieczeństwo prawne samorządów.

Wiedza dotycząca przedmiotu ochrony prawnoautorskiej, niezależnie czy mowa o szczeblu gminnym, powiatowym, czy wojewódzkim, jest w efekcie ważnym elementem skutecznej i właściwej realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności dotyczy to jednostek aktywnie dbających o swoją obecność w internecie i mediach społecznościowych.

Czym są prawa autorskie oraz co się dzieje w przypadku ich naruszenia w kontekście zadań realizowanych przez JST

Dr Krzysztof Czub wyjaśnia w publikacji Przedmiot prawa autorskiego w kontekście zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zarówno czym jest utwór, jak należy rozumieć działalność twórczą, jak również wskazuje w praktyczny sposób o czym należy pamiętać, aby działalność powiązana z prawem autorskim była zgodna z prawem.

Dla JST istotne znaczenie będą również mieć kwestie ustawowych wyłączeń spod ochrony prawnoautorskiej. W szczególności dotyczące materiałów, które mogą być zakwalifikowane jako urzędowe oraz dokumentów urzędowych czy też prostych informacji prasowych.

Istotne mogą się również okazać wskazówki, jak jednostki powinny postępować z danymi osobowymi i ochroną wizerunku w przypadku wykorzystywania w mediach społecznościowych filmów, fotografii czy też utworów muzycznych.

Kluczowa z punktu widzenia JST będzie również wiedza o ochronie i naruszeniach praw autorskich dostępna w publikacji: Prawa autorskie i ich ochrona w kontekście zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto godna polecania jest również kwestia szczegółowych zasad nabywania praw autorskich w: Nabycie praw autorskich w kontekście zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zachęcam do lektury

Rola prawa autorskiego w działalności JST
Rafał Bułach

product manager administracja publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.