Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jaki jest moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line?

10 lipca 2019

Aby prawidłowo ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, należy m.in. rejestrować każdą sprzedaż i drukować oraz emitować on-line właściwy dla niej paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wydawać kupującemu oryginał wydrukowanego paragonu.

W jaki sposób prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kas on-line, a także jakie są warunki i sposób używania tych kas prezentuje procedura pt. Moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jaki jest moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line?

Z przepisów wynika, że moment ów zależy od tego, czy podatnik otrzymał zapłatę lub cześć zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, a jeżeli otrzymał taką zapłatę lub jej część – od sposobu jej otrzymania.  

W zależności od odpowiedzi na powyższe:

  • paragon należy wystawić i wydać nabywcy podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności – i jest to podstawowy moment ewidencjonowania od 1.05.2019 r.,
  • paragon należy wystawić i wydać nabywcy z chwilą otrzymania zapłaty w gotówce – w ten szczególny sposób ewidencjonowana jest sprzedaż w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty).  

Przepisy określają też sposób postępowania obowiązujący w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.      

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.