Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Status komornika w postępowaniu wieczystoksięgowym

13 czerwca 2019

Jedną z zasad postępowania wieczystoksięgowego jest zasada, zgodnie z którą uczestnikami postępowania oprócz wnioskodawcy są tylko te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić.

Status komornika w postępowaniu wieczystoksięgowym

Kto może złożyć wniosek o wpis?

Według art. 6262 k.p.c. wniosek o wpis może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej.

Jaki jest status komornika w postępowaniu wieczystoksięgowym?

W orzecznictwie powstały wątpliwości do której kategorii należy zaliczyć komornika, składającego w imieniu wierzyciela wniosek o wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Jeden pogląd głosi, że komornik owszem jest wnioskodawcą w postępowaniu wieczystoksięgowym, ale nie korzysta ze wszystkich praw uczestnika postępowania. Wedle drugiego z poglądów komornik ma obowiązek złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji, jednak działa wówczas w interesie i na rzecz wierzyciela, który jest właściwym uczestnikiem postępowania.

Który pogląd dominuje?

Przekonacie się Państwo w najnowszej linii orzeczniczej autorstwa Marka Sondeja:

Status komornika w postępowaniu wieczystoksięgowym

 

Katarzyna Baczyńska

product manager Działu Legal

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.