Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zwolnienie ze składek ZUS - 30 czerwca upływa termin składania wniosków

23 czerwca 2020

Płatnicy mogą składać do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Termin realizacji tej formy wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej upływa z dniem 30 czerwca 2020 r.

Zwolnienie z opłacania składek lub części składek ZUS dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Można je uzyskać w wysokości 100% lub 50% należności znanych na dzień rozpatrzenia wniosku. Uzyskanie zwolnienia uzależnione jest od spełnienia określonych w regulacji warunków dotyczących m.in. statusu prawnego płatnika składek, uzyskiwanego przychodu i dochodu oraz braku zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.

Jak uzyskać wsparcie?

Małgorzata Skibińska w procedurze: Zasady zwalniania z opłacania składek na ubezpieczenia analizuje zasady pozwalające uzyskać pomoc. Skorzystać z niej mogą, po spełnieniu określonych warunków, między innymi osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i podmioty zatrudniające nie więcej niż 49 ubezpieczonych. Uzyskanie tej formy wsparcia jest jednak możliwe po spełnieniu warunków dotyczącego okresu prowadzenia działalności i terminowego złożenia dokumentów.

Autorka między innymi zwraca uwagę, że składając wniosek o zwolnienie pamiętać należy również o złożeniu dokumentacji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. najpóźniej do 30 czerwca, chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich przekazania do ZUS.

Termin upływa z końcem czerwca

Wniosek do ZUS należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie może przekazać zarówno drogą elektroniczną przez PUE ZUS, jak i za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS.

Ponadto, pomocna w temacie wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej może być również procedura opisująca, jakie formy pomocy i w jakim trybie, można łącznie uzyskać.

Zwolnienie ze składek ZUS - 30 czerwca upływa termin składania wniosków
Rafał Bułach

product manager Działu Legal

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.