Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jakie podmioty mogą występować o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)?

08 stycznia 2020

Od listopada podatników VAT w prawidłowym stosowaniu właściwych stawek tego podatku wspiera nowe narzędzie w postaci wiążącej informacji stawkowej. WIS umożliwia potwierdzenie, jaką stawką mają być opodatkowane poszczególne towary lub usługi. Pełni ona funkcję ochronną dla podatnika, który ją uzyska, z uwagi na jej moc wiążącą w stosunku do organów podatkowych.    

Czym jest WIS?  

Wiążąca informacja stawkowa to decyzja zawierająca wskazanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. WIS, pomimo że nie jest wydawana przez organy statystyczne, dokonuje klasyfikacji danego towaru lub usługi według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), niezbędnej dla określenia stawki VAT właściwej dla tego towaru lub usługi. Treść wiążącej informacji stawkowej wiąże organy podatkowe w odniesieniu do towarów lub usług, dla których została wydana, a więc nie mogą one przyjąć dla nich innej klasyfikacji lub stawki VAT niż wskazana w WIS.

Jakie podmioty mogą występować o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)?

Kto może wystąpić o wydanie WIS?

WIS jest decyzją zawierającą m.in. wskazanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Wnioskodawcą inicjującym wszczęcie postępowania podatkowego mającego zakończyć się wydaniem WIS mogą być tylko trzy grupy podmiotów wymienionych w art. 42b ust. 1 ustawy o VAT.

Kto nie może wystąpić o wydanie WIS?  

Do żadnej z grup uprawnionych do wnioskowania o wydanie WIS nie należą podmioty niebędące podatnikami nabywające lub zamierzające nabywać towary (w innych przypadkach niż w ramach wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów) lub usługi. W konsekwencji podmioty takie nie są uprawnione do wnioskowania o wydanie WIS.  

Poznaj procedury:  

Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową

Uzyskanie wiążącej interpretacji stawkowej 

Oraz przeczytaj więcej o tym nowym rozwiązaniu prawnym w VAT:  

Czy WIS zapewni większą pewność w zakresie stosowania stawek VAT?  

Przeczytaj również:  

Prof. Morawski: Wiążące informacje mają być lepsze od dotychczasowych interpretacji

Iwona Kaczorowska
redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.