Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Program "lokal za grunt" - poradnik dla samorządu

07 czerwca 2021

Lokal za grunt to nowa inicjatywa dla gmin, której głównym celem jest wspierania tzw. społecznego budownictwa mieszkaniowego. Program ma umożliwić gminom zwiększenie oferty mieszkań na swoim terenie bez angażowania się w ich budowę. Za nabyte od gminy w przetargu nieruchomości inwestor częściowo zapłaci lokalami. Dodatkową korzyścią dla gmin jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego na przedsięwzięcia infrastrukturalne.

Założenia programu

Nowa regulacja jest elementem szerszych planów wprowadzających zmiany z punktu widzenia tzw. społecznego budownictwa mieszkaniowego. Ustawa określa z jednej strony zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczeniem lokali w cenie tych nieruchomości, z drugiej strony reguluje sposób postępowania z lokalami lub budynkami przekazanymi na własność gminie przez nabywcę nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

Kto może skorzystać?

Program jest adresowany do gmin oraz podmiotów prowadzących działania inwestycyjne w sektorze budownictwa. Powinien w szczególności zainteresować małe gminy. To one dysponują ograniczonym budżetem, który nie wspiera możliwości zaangażowania się w kosztowny proces inwestycyjno-budowlany.

Korzyścią dla gmin ma być możliwość pozyskania nowych zasobów w postaci np. mieszkań komunalnych, na wynajem, obiektów opieki zdrowotnej, edukacyjnej oraz innych obiektów użyteczności publicznej w zamian za grunt. Inwestorzy natomiast zyskają dostęp do gruntów gminnych lub pochodzących z Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Poradnik dla samorządu

W ramach realizacji programu ustawa przewiduje szereg warunków i obowiązków po stronie gmin. Radni gmin otrzymają możliwość ustalania w uchwałach warunków wymiany i rozliczeń gruntów gminnych za nieruchomości. Treść uchwał będzie mieć znaczenie nie tylko dla gmin, ale również dla potencjalnych inwestorów.

Zobacz syntetyczną analizę poszczególnych etapów zbywania nieruchomości z tzw. rozliczeniem „lokal za grunt”, które muszą podejmować właściwe organy gminy. Z poradnika: Program "lokal za grunt" poradnik dla samorządu krok po kroku, dowiesz między innymi o:

  • wyborze nieruchomości do zbycia z rozliczeniem „lokal za grunt”;
  • przygotowaniu projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości;
  • podjęciu przez radę gminy uchwały w sprawie zbycia nieruchomości;
  • organizacji przetargu na zbycie nieruchomości;
  • podpisaniu umowy między gminą a inwestorem;
  • rozliczeniu podpisanej umowy.

Poradnik uzupełnia komentarz praktyczny: Zbycie gruntu gminy z rozliczeniem w nieruchomościach w programie "lokal za grunt", gdzie znaleźć można analizę nowej regulacji w zakresie zasad, korzyści, modeli współpracy z inwestorami oraz obowiązków gmin w ramach uczestnictwa w nowym programie.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Rafał Bułach

product manager działu Administracja Publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.