Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jakie są sankcje za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury VAT płaconej w mechanizmie podzielonej płatności?

18 grudnia 2019

Od 1.11.2019 r. niektóre faktury VAT muszą być przez podatników oznaczane wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Z kolei podmiot dokonujący zapłaty za fakturę będzie musiał dokonać płatności z wykorzystaniem tego właśnie mechanizmu. Warto wiedzieć jakie kary mogą zostać nałożone na podatników naruszających te obowiązki.    

Kiedy należy umieścić szczegółowy dopisek na fakturze VAT?

Jeśli z przepisów ustawy o VAT wynika obowiązek zastosowania split payment, wystawca faktury VAT musi umieścić na niej dopisek o treści „mechanizm podzielonej płatności”. Za niedotrzymanie tego obowiązku grożą surowe konsekwencje.  

Poznaj procedurę pt. Obowiązek umieszczenia wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" na fakturze 

Oraz przeczytaj więcej o obowiązkowym oznaczaniu faktury VAT:  

Obowiązkowe oznaczenie faktury VAT płaconej w mechanizmie podzielonej płatności     

Jakie są sankcje za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury VAT płaconej w mechaniźmie podzielonej płatności?

Jakie są sankcje za naruszenie obowiązku szczególnego oznaczenia faktury VAT?  

W przypadku gdy organ podatkowy stwierdzi, że sprzedawca – mimo ciążącego na nim obowiązku – wystawił fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, ustali on dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% podatku należnego przypadającego na towary i usługi wykazane na fakturze i podlegające obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności.  

Czy można uchylić się od sankcji?  

Kara w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego nie wystąpi, jeżeli nabywca zastosuje mechanizm podzielonej płatności, mimo braku stosownej informacji na fakturze.  

Procedura pt. Sankcje za naruszenie obowiązku umieszczenia wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" na fakturze  pozwala ustalić, czy podatnikowi grozi sankcja za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury VAT szczególną adnotacją o jej płatności w mechanizmie podzielonej płatności.    

Przeczytaj także:  

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.  

Zbiorcze przelewy w split payment

Jakie sankcje grożą za brak podzielonej płatności?    

Obowiązkowy split payment wymusi dzielenie płatności 

Obowiązkowy split payment od listopada 

Split payment od listopada 

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.