Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od kiedy JST są zobowiązane do prowadzenia rejestru umów?

22 lutego 2022

W ramach realizacji zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi nastąpiła zmiana ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja przepisów ustanawia nowy obowiązek związany z udostępnianiem informacji o umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. W efekcie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do zamieszczania danych w prowadzonym przez Ministra Finansów rejestrze umów o wartości powyżej 500 zł.

Od kiedy istnieje obowiązek publikacji w rejestrze?

Znowelizowane przepisy wprowadzające obowiązek udostępniania informacji o umowach wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Od tego dnia informacje w rejestrze umów, prowadzonym przez Ministra Finansów, zamieszcza się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Ze względu na odrębne daty wejścia w życie ustawy zmieniającej oraz regulacji ustanawiającej obowiązek rejestracji umów, wątpliwości budzić może kwestia jaki zakres umów - ze względu na czas ich zawarcia - podlega obowiązkowi publikacji.

Które umowy podlegają wpisowi?

Nowelizacja przepisów weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i zgodnie z brzmieniem art. 13 tej ustawy w rejestrach umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W efekcie do rejestru od 1 lipca należy wprowadzić informacje o umowach zawartych od 1 stycznia 2022 r.

Zasady, procedury i terminy

Rejestr umów ma pozwalać na zapoznanie się z podstawowymi informacjami publicznymi dotyczącymi umowy. Jakie to będą informacje i w jakiej formie będą podlegać udostępnianiu? Kto będzie odpowiedzialny za realizację tego zadania oraz jakie sankcje grożą za niewykonanie lub niedopuszczenie do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru? Na te pytania odpowiedzi znaleźć można w publikacji Jakuba Wilka pod tytułem: Obowiązki JST związane z wprowadzeniem rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Od kiedy JST są zobowiązane do prowadzenia rejestru umów?
Rafał Bułach

product manager administracja publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.