Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zadania JST w czasie pokoju i w czasie wojny

18 maja 2022

Uchwalenie ustawy o obronie Ojczyzny, "kodyfikującej" dotychczas rozproszone przepisy związane z prawem wojskowym i obronnością, jest jednym z efektów działań wojennych w Ukrainie. Nowa regulacja w zakresie udziału i realizacji obowiązków JST nie stanowi systemowej rewolucji. Niemniej wprowadza nowe tryby i sposoby ich realizacji oraz na nowo kształtuje współpracę z odpowiednimi jednostkami służby wojskowej.

Zakres obowiązków JST

Organy samorządu terytorialnego stanowią istotny element systemu przygotowań obronnych państwa. Wśród dotychczasowych obowiązków JST w zakresie obronności znaleźć można w szczególności zadania związane z: prowadzeniem procesu rejestracji i kwalifikacji wojskowej, powinnościami obronnymi obywateli i innych podmiotów niezwiązanych wprost ze służbą wojskową, a odnoszące się do różnych rodzajów obowiązku obrony Ojczyzny, czy też kompetencje w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Nowa regulacja stawia przed zobowiązanymi do ich realizacji organami nowe wyzwania. W szczególności wskazania wymaga zakres wprowadzonych nową regulacją obowiązków samorządowych. Pytania budzić mogą również sytuacje, w których dotychczas obowiązujące ustawy utraciły moc prawną, a obowiązki należy wykonywać na podstawie cały czas obowiązujących przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Nowe obowiązki czy nowe procedury?

Czynności w ramach realizacji obowiązków JST związanych z obronnością będą w większości wykonywane w dotychczasowym zakresie. Jednakże regulacja wprowadza zmiany w trybach i sposobach ich realizacji. Część z nich została już kompleksowo określona, część sposobów wykonywania zadań będzie określona w drodze rozporządzeń.

Tekst przygotowany przez specjalistów: Zadania i obowiązki JST w ramach obrony Ojczyzny, stanowiący praktyczne zestawienie aktualnych zadań stawianych przed JST, pomoże przygotować się do ich prawidłowej weryfikacji i realizacji.

Natomiast w czwartek, 26 maja odbędzie się szkolenie online - Ustawa o obronie Ojczyzny – zadania oraz obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które przeanalizuje uregulowania zawarte ustawie o obronie Ojczyzny nakładające na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zadania i obowiązki związane z wykonywaniem szeroko rozumianego obowiązku obrony.

Zapisz się na bezpłatne szkolenie TUTAJ

Zapraszam i zachęcam do lektury

Zadania JST w czasie pokoju i w czasie wojny
Rafał Bułach

product manager administracja publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.