Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Cyberbezpieczeństwo w samorządzie

07 stycznia 2020

Bezpieczeństwo systemów informatycznych jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, zwłaszcza dla jednostek samorządu terytorialnego, które przechowują olbrzymie ilości danych wrażliwych. Są one szczególnie narażone na ataki hakerów, którzy, mając dostęp do takich informacji, mogą wyrządzić ogromne szkody jednostce oraz ludziom, których dane pozyskali.

Obowiązki jst

Zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa (czyli zapewnienia odporności systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy) są realizowane m. in. przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy powszechnie korzystają z różnego rodzaju systemów informatycznych gromadzących i przetwarzających dane, i w konsekwencji muszą zapewnić ich bezpieczeństwo uniemożliwiając dostęp do nich przez osoby niepowołane.

Narażenie na cyberataki

Jak groźne mogą być efekty ataku na systemy informatyczne jst pokazuje ostatni przykład gminy Kościerzyna. W tym przypadku nie doszło do większych strat danych czy uszczerbku finansowego (a i takie przypadki miały miejsce), ale gmina przez pewien czas nie mogła sprawnie działać i wykonywać swoich zadań. Już w 2015 r. NIK wskazywał w swoim raporcie, iż bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest w Polsce właściwie chronione.

Odpowiedzialność jednostki samorządu

Warto mieć na uwadze, że konsekwencje niedopełnienia obowiązków mogą ciążyć na bardzo różnych podmiotach - gminie jako jednostce, wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta, staroście, marszałku województwa) jako kierowniku jednostki, jak też i na poszczególnych pracownikach urzędu. Charakter odpowiedzialności może być również bardzo różny - cywilny, administracyjny czy porządkowy - i mieć konsekwencje finansowe. Zobacz więcej tutaj >>

Utrzymanie bezpieczeństwa

Kwestie bezpieczeństwa cyfrowego są regulowane prawnie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która i na samorządy nakłada obowiązki i zadania do wykonania. Wyjaśnienie znaczenia tych przepisów znajduje się w komentarzu do ustawy autorstwa uznanych specjalistów pod redakcją Profesor Grażyny Szpor. Z kolei w komentarzu praktycznym Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zostały opisane najważniejsze zadania gmin, powiatów i województw w tym zakresie. Ponadto polecamy podsumowanie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji Rok funkcjonowania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – najważniejsze postanowienia i rozwiązania

 

Bartosz Starczewski
product manager administracja publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.