Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kalkulator odsetek ustawowych

10 lutego 2022

Kalkulator odsetek ustawowych służy do obliczania kwoty należności wraz z odsetkami. Wysokość odsetek ustawowych regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Stosuje się je zarówno do umów gospodarczych pomiędzy kontrahentami oraz do umów pomiędzy podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Kalkulator obejmuje cztery kategorie odsetek ustawowych, w tym:

  • kapitałowe;
  • za opóźnienie;
  • za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;
  • za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Należność obliczana jest na podstawie kwoty zobowiązania oraz wymaganego albo faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy. W wyniku obliczeń prezentowany jest okres objęty wyliczeniem, liczba dni oraz zakres stawek obowiązujących w wybranym okresie.

 

 

 

Prezentowane wyniki mają charakter jedynie pomocniczy, nie powinny być traktowane jako wyłączne źródło informacji w tym zakresie. Wolters Kluwer Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do celów wszelkich rozliczeń.

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.