Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kalkulatory
 • Kalkulator VAT Kalkulator VAT

  Kalkulator VAT

  Kalkulator przelicza kwotę netto na brutto przy zastosowaniu wskazanej stawki VAT. Oblicza także kwotę podatku VAT przy wyborze stawki podstawowej 23% oraz stawek preferencyjnych 5% i 8% obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.
  01-07-2021
  Więcej 
 • Kalkulator wynagrodzeń umowy zlecenia od 200 zł (od 1 lipca 2022 r.) Kalkulator wynagrodzeń umowy zlecenia od 200 zł (od 1 lipca 2022 r.)

  Kalkulator wynagrodzeń umowy zlecenia od 200 zł (od 1 lipca 2022 r.)

  Kalkulator pozwala ustalić wysokość poszczególnych składek, podatku i kosztów płatnika po wpisaniu kwoty brutto wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Kalkulator pozwala dokonać obliczenia w kilku wariantach, w zależności od tego czy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, chorobowemu, czy odprowadza wpłaty na PPK, a także c...
  30-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator wynagrodzenia urlopowego nauczyciela Kalkulator wynagrodzenia urlopowego nauczyciela

  Kalkulator wynagrodzenia urlopowego nauczyciela

  Kalkulator pozwala obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego nauczyciela, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Kalkulator ma zastosowanie dla nauczycieli zatrudnionych zarówno w szkole i placówce feryjnej jak i placówce nieferyjnej.
  30-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego (od 26.04.2023 r.) Kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego (od 26.04.2023 r.)

  Kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego (od 26.04.2023 r.)

  Kalkulator pozwala obliczyć okres, o który urlop rodzicielski uległ wydłużeniu w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.
  30-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (od 26.04.2023 r.) Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (od 26.04.2023 r.)

  Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (od 26.04.2023 r.)

  Kalkulatora pozwala ustalić datę, do której trwa urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Kalkulator wskazuje również od jakiej daty pracownica może zrzec się urlopu macierzyńskiego.
  29-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator umów zlecenia do 200 zł (aktualny do 30 czerwca 2022 r.) Kalkulator umów zlecenia do 200 zł (aktualny do 30 czerwca 2022 r.)

  Kalkulator umów zlecenia do 200 zł (aktualny do 30 czerwca 2022 r.)

  Kalkulator pozwala obliczyć wynagrodzenie netto zleceniobiorcy w przypadku umowy zlecenia do 200 zł. Kalkulator pozwala ustalić wysokość poszczególnych składek, podatku i kosztów płatnika po wpisaniu kwoty brutto wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia do 200 zł.
  29-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator delegacji krajowej i zagranicznej (od 1.01.2023 r.) Kalkulator delegacji krajowej i zagranicznej (od 1.01.2023 r.)

  Kalkulator delegacji krajowej i zagranicznej (od 1.01.2023 r.)

  Kalkulator pozwala obliczyć czas trwania podróży służbowej krajowej i zagranicznej. Dla podróży zagranicznej można również obliczyć należności z tytułu diet, z uwzględnieniem przysługujących posiłków oraz czasu trwania podróży.
  29-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator odpisu na ZFŚS Kalkulator odpisu na ZFŚS

  Kalkulator odpisu na ZFŚS

  Kalkulator pozwala obliczyć wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w danym roku, na podstawie stanu zatrudnienia w poszczególnych grupach w przeliczeniu na pełne etaty. Kalkulator przyjmuje domyślnie podstawę wymiaru odpisów obowiązującą w danym roku, jednak pozwala wpisać podstawę w innej wysokości.
  28-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator ilości dni Kalkulator ilości dni

  Kalkulator ilości dni

  Kalkulator pozwala wyliczyć ile dni zawiera okres czasu pomiędzy zadanymi terminami. Dodatkowo kalkulator wskazuje jakim dniem tygodnia jest określona data. Zawiera także listę dni wolnych w bieżącym roku kalendarzowym.
  27-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator wynagrodzeń umowa o dzieło Kalkulator wynagrodzeń umowa o dzieło

  Kalkulator wynagrodzeń umowa o dzieło

  Kalkulator przelicza z brutto na netto kwotę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów oraz stawki podatku.
  23-06-2021
  Więcej